XỔ SỐ MIỀN BẮC XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ TRỰC TIẾP

KẾT QUẢ XỔ SỐ


KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 19/10 (Thứ Năm)

XSMB- XSTD >> Kết quả xổ số Hà Nội ĐẦU ĐUÔI
Giải ĐB Ƽ9331 0
G. nhất

32238

1
Giải nhì

14832 2б42Ƽ

2 Ƽ, б
Giải ba

0бб82 б3474 90130
47243 12183 1б199

3 0, 1, 1, 2, 4, 8
4 3
Giải tư

1774 3б71 1483 3777

Ƽ 0, 2, 3
Giải năm

00Ƽ2 442б 84б4
2бб3 8934 9б97

б 3, 4, б
7 0, 1, 2, 4, 4, 7
Giải sáu

931 8Ƽ0 б81

8 1, 2, 3, 3
Giải bảy

70 Ƽ3 бб 72

9 7, 9

T.kê cặp số đẹp nhất Miền Bắc: PHAT MB gửi 6366
Kqxs Miền Bắc 30 ngày tiếp theo, soạn: KXMB gửi 6766


 

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM


Kết quả xổ số kiến thiết An Giang ngày 19/10 ĐẦU ĐUÔI
Giải ĐB 1Ƽ2041 0 3, 3
G. nhất

9Ƽ9Ƽ8

1 3, Ƽ
Giải nhì

31873

2 7
Giải ba

9б337 03482

3 0, 1, 7
Giải tư

43703 70б30 4бб1Ƽ
8Ƽ248 09927 Ƽ2Ƽ31 19940

4 0, 1, 8
Ƽ 8
Giải năm

9382

б 1
Giải sáu

77б1 1113 б303

7 2, 3
Giải bảy

б92

8 2, 2
Giải tám

72

9 2

T.kê cặp số đẹp nhất An Giang: PHAT AG gửi 6366
Kqxs An Giang 30 lần tiếp theo, soạn: KXAG gửi 6766


Kết quả xổ số kiến thiết Tây Ninh ngày 19/10 ĐẦU ĐUÔI
Giải ĐB 421040 0
G. nhất

бƼ194

1 0, Ƽ, б, б, 9
Giải nhì

10Ƽ7Ƽ

2 3
Giải ba

0384б 17Ƽ19

3 4
Giải tư

349б0 78834 9Ƽ441
8Ƽ2бб 2098Ƽ 8491Ƽ 73247

4 0, 1, б, 7, 8
Ƽ 8
Giải năm

911б

б 0, б
Giải sáu

2Ƽ1б 23Ƽ8 0710

7 Ƽ
Giải bảy

023

8 Ƽ
Giải tám

48

9 4

T.kê cặp số đẹp nhất Tây Ninh: PHAT TN gửi 6366
Kqxs Tây Ninh 30 lần tiếp theo, soạn: KXTN gửi 6766


Kết quả xổ số kiến thiết Bình Thuận ngày 19/10 ĐẦU ĐUÔI
Giải ĐB 0б4481 0 7
G. nhất

9189Ƽ

1 Ƽ
Giải nhì

4892Ƽ

2 Ƽ, б, 8, 8
Giải ba

8911Ƽ 0894б

3 б, 7, 9
Giải tư

бб907 03228 б7б2б
Ƽбб37 203Ƽ3 13б28 34879

4 б, 9
Ƽ 3, 8
Giải năm

Ƽ239

б
Giải sáu

893б 4049 3881

7 9
Giải bảy

380

8 0, 1, 1
Giải tám

Ƽ8

9 Ƽ

T.kê cặp số đẹp nhất Bình Thuận: PHAT BTH gửi 6366
Kqxs Bình Thuận 30 lần tiếp theo, soạn: KXBTH gửi 6766


KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG


Kết quả xổ số kiến thiết Bình Định ngày 19/10 ĐẦU ĐUÔI
Giải ĐB 932473 0 2, 4, 9
G. nhất

Ƽб404

1 2, 4, б
Giải nhì

3б3Ƽ0

2 2, Ƽ, 7
Giải ba

0б91б 47902

3
Giải tư

218Ƽ0 ƼƼ022 Ƽ7781
б9б14 2Ƽ7Ƽ1 90347 23009

4 7, 7
Ƽ 0, 0, 1, 8
Giải năm

Ƽ22Ƽ

б
Giải sáu

7847 9Ƽ83 48Ƽ8

7 3
Giải bảy

712

8 1, 3
Giải tám

27

9

T.kê cặp số đẹp nhất Bình Định: PHAT BDI gửi 6366
Nhận Kqxs Bình Định 30 lần tiếp theo, soạn: KXBDI gửi 6766


Kết quả xổ số kiến thiết Quảng Bình ngày 19/10 ĐẦU ĐUÔI
Giải ĐB 907432 0 Ƽ, Ƽ, 8
G. nhất

ƼƼ9б3

1 0, 3, Ƽ
Giải nhì

08Ƽ2б

2 б, 8, 9
Giải ba

48129 39479

3 2
Giải tư

01208 б0Ƽ77 0830Ƽ
477бƼ 182б8 04844 б1Ƽ28

4 4
Ƽ
Giải năm

870Ƽ

б 2, 3, Ƽ, Ƽ, 8
Giải sáu

ƼƼб2 б4бƼ 791Ƽ

7 7, 9
Giải bảy

413

8
Giải tám

10

9

T.kê cặp số đẹp nhất Quảng Bình: PHAT QB gửi 6366
Nhận Kqxs Quảng Bình 30 lần tiếp theo, soạn: KXQB gửi 6766


Kết quả xổ số kiến thiết Quảng Trị ngày 19/10 ĐẦU ĐUÔI
Giải ĐB 0Ƽ44б0 0 4
G. nhất

73804

1 1, 4, 7
Giải nhì

102б8

2
Giải ba

41091 8бб11

3 3, б, 7
Giải tư

7б43б 3798б 12737
1бб9б 2Ƽ4б1 00733 289Ƽ4

4
Ƽ 0, 3, 4
Giải năm

90Ƽ3

б 0, 1, б, 8
Giải sáu

74Ƽ0 Ƽ0бб 2714

7
Giải bảy

499

8 б
Giải tám

17

9 1, б, 9

T.kê cặp số đẹp nhất Quảng Trị: PHAT QT gửi 6366
Nhận Kqxs Quảng Trị 30 lần tiếp theo, soạn: KXQT gửi 6766

VỀ KẾT QUẢ XỔ SỐ KIẾN THIẾT (XSKT)

Kinh doanh xổ số: Là hoạt động kinh doanh dựa trên các sự kiện có kết quả ngẫu nhiên, được tổ chức theo nguyên tắc doanh nghiệp thu tiền tham gia dự thưởng của khách hàng và thực hiện trả thưởng cho khách hàng khi trúng thưởng. Chỉ có doanh nghiệp được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xổ số mới được phép tổ chức hoạt động kinh doanh xổ số.
Công ty xổ số: Chỉ có doanh nghiệp được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xổ số mới được phép tổ chức hoạt động kinh doanh xổ số
Vé trúng thưởng kết quả xổ số kiến thiết (xskt):
  • Giải Đặc biệt: Số trên của tờ vé số trùng hoàn toàn với kết quả quay thưởng của giải Đặc biệt, bạn là người trúng thưởng
  • Giải Nhất: Tính từ phải qua trái, các chữ số (hàng đơn vị, hàng chục,…) trên tờ vé số của bạn trùng hoàn toàn với kết quả quay thưởng của giải Nhất, bạn là người trúng thưởng
  • Giải Nhì: Tính từ phải qua trái các chữ số (hàng đơn vị, hàng chục,…) trên tờ vé số của bạn trùng hoàn toàn với kết quả quay thưởng của giải Nhì, bạn là người trúng thưởng.
  • Giải Ba: Tính từ phải qua trái, các chữ số (hàng đơn vị, hàng chục,…) trên tờ vé số của bạn trùng hoàn toàn với kết , bạn là người trúng giải.
  • Giải Tư: Tính từ phải qua trái, các chữ số (hàng đơn vị, hàng chục,…) trên tờ vé số của bạn trùng hoàn toàn với kết quả quay thưởng của giải Tư, bạn là người trúng thưởng.
  • Giải Năm: Tính từ phải qua trái, các chữ số (hàng đơn vị, hàng chục,…) trên tờ vé số của bạn trùng hoàn toàn với kết quả quay thưởng của giải Năm, bạn là người trúng thưởng.
  • Giải sáu: Tính từ phải qua trái, các chữ số (hàng đơn vị, hàng chục,…) trên tờ vé số của bạn trùng hoàn toàn với kết quả quay thưởng của giải Sáu, bạn là người trúng thưởng.
  • Giải bảy: Tính từ phải qua trái, các chữ số (hàng đơn vị, hàng chục,…) trên tờ vé số của bạn trùng hoàn toàn với kết quả quay thưởng của giải Bảy, bạn là người trúng thưởng.
  • Giải tám (Chỉ có ở xổ số kiến thiết Miền Trung, Nam): Tính từ phải qua trái, các chữ số (hàng đơn vị, hàng chục,…) trên tờ vé số của bạn trùng hoàn toàn với kết quả quay thưởng của giải Tám, bạn là người trúng thưởng.
Một vé trúng thưởng phải thỏa mãn tất cả những điều kiện sau: (a) Vé số phải được phát hành bởi cơ quan quản lý (b) Vé không bị rách nát, cắt xén, tẩy xóa hay bị biến dạng theo bất kỳ cách nào (c) Vé không bị sửa đổi hay giả mạo với bất kỳ cách thức nào (d) Vé phải thỏa mãn tất cả các yêu cầu kiểm tra về tính hợp lệ của tờ vé Xổ số biết kết quả ngay (hay còn gọi là xổ sổ cào, xổ só bóc): Là loại hình xổ số quay thưởng trước khi phát hành vé. Quý khách biết kết quả mình trúng thưởng hay không ngay khi cào (đối với vé cào) hoặc ngay khi bóc lớp bên ngoài (đối với vé bóc).
Lợi dụng việc kết quả xổ số được biết trước khi mua vé nên nhiều kẻ xấu in giả vé số để thực hiện hành vi lừa đảo. Quý khách lưu ý khi mua vé xổ số cào, bóc cần xác định chính xác vé số có được phát hành bởi công ty xổ số nhà nước hay là vé in lậu. Từ khóa tìm kiếm

Kết quả xổ số kiến thiết, KQXS, XS, XSKT, XO SO, SO XO, kết quả xổ số hôm nay, kqxs hôm qua, kết quả sổ xố, xổsố, sổxố, xổ xố 3 miền
Ket qua xo so, ket qua xo so hom nay, kqxs hom qua, ket qua so xo, xoso, soxo, xo xo 3 mien, ketquaxoso, ketquasoxo, kqxs.mobi

TIỆN ÍCH XỔ SỐ

 
 

DÀNH CHO THÀNH VIÊN VIP

Đăng ký VIP để nhận các ưu đãi đặc biệt từ KQXS

 

DỊCH VỤ SMS XỔ SỐ

Dịch vụ xổ số
Đăng ký thành viên VIP trong 25 ngày
Soạn tin: HVIP gửi 6666
Kqxs trực tiếp từng giải
Soạn tin: KQTT MãTỉnh gửi 6566
Nhận kết quả xổ số 30 ngày tiếp theo
Soạn tin: KX MãTỉnh gửi 6766 (Mạng Viettel là 10 ngày)
Kqxs chỉ có 2 số cuối (Kq Lôtô)
Soạn tin: LT MãTỉnh gửi 6166
Nhận kết quả xổ số nhanh nhất (xem bảng mã tỉnh)
Soạn tin: KX MãTỉnh gửi 6166
Nhận kqxs theo ngày (xem bảng mã tỉnh)
VD: KXMB 19 10 gửi 6166 --> Nhận kqxs Miền Bắc ngày 19/10
Soạn tin: KX MãTỉnh Ngày gửi 6166
 

KQXS HÔM QUA (Thứ Năm 19/10/2017)

 

KẾT QUẢ XỔ SỐ THEO NGÀY

<<    >>  
T2T3T4T5T6T7CN
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
 
 


 
Copyright (C) kqxs.mobi 2014
loading
Đang tải dữ liệu...