XỔ SỐ MIỀN BẮC XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ TRỰC TIẾP

KẾT QUẢ XỔ SỐ


KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 10/12 (Thứ Bảy)

XSMB- XSTD >> Kết quả xổ số Nam Định ĐẦU ĐUÔI
Giải ĐB б7134 0 2, 3
G. nhất

00714

1 4
Giải nhì

бб94Ƽ 19803

2 2, Ƽ, 9
Giải ba

21022 88Ƽ70 38б41
21бб2 273Ƽ4 90871

3 2, 4, 4, 9
4 1, Ƽ
Giải tư

9772 48Ƽ8 799б 32б2

Ƽ 1, 4, Ƽ, 8
Giải năm

9Ƽ74 9973 Ƽб2Ƽ
бƼб2 7287 Ƽ732

б 1, 2, 2, 2
7 0, 1, 2, 3, 4
Giải sáu

7ƼƼ 402 Ƽ34

8 7
Giải bảy

Ƽ1 29 39 б1

9 б

T.kê cặp số đẹp nhất Miền Bắc: PHAT MB gửi 6366
Kqxs Miền Bắc 30 ngày tiếp theo, soạn: KXMB gửi 6766


 

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM


Kết quả xổ số kiến thiết TP.HCM ngày 10/12 ĐẦU ĐUÔI
Giải ĐB 748424 0 2, 3
G. nhất

1б190

1 4, Ƽ, 8
Giải nhì

1731Ƽ

2 2, 4, 7
Giải ba

б9Ƽ49 3ƼƼ33

3 0, 3, 9
Giải tư

02б03 24127 29б22
79ƼбƼ 34б14 08430 8б78Ƽ

4 9
Ƽ 3
Giải năm

8039

б Ƽ
Giải sáu

0318 427б 3302

7 б
Giải bảy

3Ƽ3

8 Ƽ
Giải tám

9 0, б

T.kê cặp số đẹp nhất TP.HCM: PHAT HCM gửi 6366
Kqxs TP.HCM 30 lần tiếp theo, soạn: KXHCM gửi 6766


Kết quả xổ số kiến thiết Long An ngày 10/12 ĐẦU ĐUÔI
Giải ĐB б819Ƽ3 0 0
G. nhất

27Ƽ91

1 0, б, 9
Giải nhì

9201б

2
Giải ba

8б13б 971Ƽ8

3 4, б
Giải tư

8б7б2 б4072 374б4
4ƼƼ10 87800 б9134 80392

4 0, 4
Ƽ 3, 4, 8
Giải năm

3119

б 2, 4
Giải sáu

8044 78Ƽ4 0Ƽ80

7 2, 3
Giải bảy

473

8 0
Giải tám

40

9 1, 2

T.kê cặp số đẹp nhất Long An: PHAT LA gửi 6366
Kqxs Long An 30 lần tiếp theo, soạn: KXLA gửi 6766


Kết quả xổ số kiến thiết Bình Phước ngày 10/12 ĐẦU ĐUÔI
Giải ĐB Ƽ89388 0 2
G. nhất

94140

1 9
Giải nhì

Ƽ9б29

2 3, 9
Giải ba

97Ƽ38 001б7

3 2, 7, 8
Giải tư

4б983 82б71 47219
81237 7Ƽ4б2 Ƽ1871 бƼ823

4 0
Ƽ
Giải năm

8877

б 2, 2, 7
Giải sáu

2093 8287 ббб2

7 1, 1, 7
Giải bảy

202

8 3, 7, 8
Giải tám

32

9 3

T.kê cặp số đẹp nhất Bình Phước: PHAT BP gửi 6366
Kqxs Bình Phước 30 lần tiếp theo, soạn: KXBP gửi 6766


Kết quả xổ số kiến thiết Hậu Giang ngày 10/12 ĐẦU ĐUÔI
Giải ĐB 937740 0 4, Ƽ
G. nhất

0494б

1 8
Giải nhì

Ƽ80Ƽ9

2 8
Giải ba

Ƽ128Ƽ б4Ƽ8б

3 Ƽ
Giải tư

б0928 Ƽ330Ƽ 22448
3Ƽ484 2Ƽ018 9079б 39742

4 0, 0, 1, 2, Ƽ, б, 8
Ƽ 9, 9
Giải năm

934Ƽ

б
Giải sáu

0041 88Ƽ9 0804

7
Giải bảy

93Ƽ

8 4, Ƽ, б
Giải tám

40

9 б

T.kê cặp số đẹp nhất Hậu Giang: PHAT HG gửi 6366
Kqxs Hậu Giang 30 lần tiếp theo, soạn: KXHG gửi 6766


KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG


Kết quả xổ số kiến thiết Đà Nẵng ngày 10/12 ĐẦU ĐUÔI
Giải ĐB 10400 0 0
G. nhất

18Ƽ71

1 1, 7
Giải nhì

7493б

2 б
Giải ba

728Ƽ9 82б81

3 б, б, 8
Giải tư

13280 88б82 8б980
б21Ƽ2 7423б б802б Ƽ79Ƽ3

4
Ƽ 2, 3, 9
Giải năm

9193

б 8
Giải sáu

2717 2938 42б8

7 1
Giải bảy

211

8 0, 0, 1, 2
Giải tám

93

9 3, 3

T.kê cặp số đẹp nhất Đà Nẵng: PHAT DNG gửi 6366
Nhận Kqxs Đà Nẵng 30 lần tiếp theo, soạn: KXDNG gửi 6766


Kết quả xổ số kiến thiết Đăk Nông ngày 10/12 ĐẦU ĐUÔI
Giải ĐB б277Ƽ 0 1, 3, б
G. nhất

33279

1 4
Giải nhì

б9422

2 2, 4
Giải ba

99814 41190

3 Ƽ, б
Giải tư

01924 1Ƽ70б 0483б
77б3Ƽ б83бб 7Ƽ479 09б82

4 3, 4
Ƽ 0
Giải năm

3244

б б
Giải sáu

1201 б443 7203

7 Ƽ, 9, 9
Giải bảy

8Ƽ0

8 2
Giải tám

91

9 0, 1

T.kê cặp số đẹp nhất Đăk Nông: PHAT DNO gửi 6366
Nhận Kqxs Đăk Nông 30 lần tiếp theo, soạn: KXDNO gửi 6766


Kết quả xổ số kiến thiết Quảng Ngãi ngày 10/12 ĐẦU ĐUÔI
Giải ĐB 18932 0 4, 7
G. nhất

49330

1 2
Giải nhì

12007

2 4, Ƽ, 9
Giải ba

79834 03Ƽ29

3 0, 0, 2, 4
Giải tư

093Ƽ0 71бƼб 72474
84Ƽ30 2б212 Ƽ7004 98бб4

4 1
Ƽ 0, б, 9
Giải năm

772Ƽ

б 4, Ƽ
Giải sáu

1180 б0бƼ 7241

7 4
Giải bảy

бƼ9

8 0
Giải tám

24

9

T.kê cặp số đẹp nhất Quảng Ngãi: PHAT QNG gửi 6366
Nhận Kqxs Quảng Ngãi 30 lần tiếp theo, soạn: KXQNG gửi 6766

VỀ KẾT QUẢ XỔ SỐ KIẾN THIẾT (XSKT)

Kinh doanh xổ số: Là hoạt động kinh doanh dựa trên các sự kiện có kết quả ngẫu nhiên, được tổ chức theo nguyên tắc doanh nghiệp thu tiền tham gia dự thưởng của khách hàng và thực hiện trả thưởng cho khách hàng khi trúng thưởng. Chỉ có doanh nghiệp được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xổ số mới được phép tổ chức hoạt động kinh doanh xổ số.
Công ty xổ số: Chỉ có doanh nghiệp được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xổ số mới được phép tổ chức hoạt động kinh doanh xổ số
Vé trúng thưởng kết quả xổ số kiến thiết (xskt):
  • Giải Đặc biệt: Số trên của tờ vé số trùng hoàn toàn với kết quả quay thưởng của giải Đặc biệt, bạn là người trúng thưởng
  • Giải Nhất: Tính từ phải qua trái, các chữ số (hàng đơn vị, hàng chục,…) trên tờ vé số của bạn trùng hoàn toàn với kết quả quay thưởng của giải Nhất, bạn là người trúng thưởng
  • Giải Nhì: Tính từ phải qua trái các chữ số (hàng đơn vị, hàng chục,…) trên tờ vé số của bạn trùng hoàn toàn với kết quả quay thưởng của giải Nhì, bạn là người trúng thưởng.
  • Giải Ba: Tính từ phải qua trái, các chữ số (hàng đơn vị, hàng chục,…) trên tờ vé số của bạn trùng hoàn toàn với kết , bạn là người trúng giải.
  • Giải Tư: Tính từ phải qua trái, các chữ số (hàng đơn vị, hàng chục,…) trên tờ vé số của bạn trùng hoàn toàn với kết quả quay thưởng của giải Tư, bạn là người trúng thưởng.
  • Giải Năm: Tính từ phải qua trái, các chữ số (hàng đơn vị, hàng chục,…) trên tờ vé số của bạn trùng hoàn toàn với kết quả quay thưởng của giải Năm, bạn là người trúng thưởng.
  • Giải sáu: Tính từ phải qua trái, các chữ số (hàng đơn vị, hàng chục,…) trên tờ vé số của bạn trùng hoàn toàn với kết quả quay thưởng của giải Sáu, bạn là người trúng thưởng.
  • Giải bảy: Tính từ phải qua trái, các chữ số (hàng đơn vị, hàng chục,…) trên tờ vé số của bạn trùng hoàn toàn với kết quả quay thưởng của giải Bảy, bạn là người trúng thưởng.
  • Giải tám (Chỉ có ở xổ số kiến thiết Miền Trung, Nam): Tính từ phải qua trái, các chữ số (hàng đơn vị, hàng chục,…) trên tờ vé số của bạn trùng hoàn toàn với kết quả quay thưởng của giải Tám, bạn là người trúng thưởng.
Một vé trúng thưởng phải thỏa mãn tất cả những điều kiện sau: (a) Vé số phải được phát hành bởi cơ quan quản lý (b) Vé không bị rách nát, cắt xén, tẩy xóa hay bị biến dạng theo bất kỳ cách nào (c) Vé không bị sửa đổi hay giả mạo với bất kỳ cách thức nào (d) Vé phải thỏa mãn tất cả các yêu cầu kiểm tra về tính hợp lệ của tờ vé Xổ số biết kết quả ngay (hay còn gọi là xổ sổ cào, xổ só bóc): Là loại hình xổ số quay thưởng trước khi phát hành vé. Quý khách biết kết quả mình trúng thưởng hay không ngay khi cào (đối với vé cào) hoặc ngay khi bóc lớp bên ngoài (đối với vé bóc).
Lợi dụng việc kết quả xổ số được biết trước khi mua vé nên nhiều kẻ xấu in giả vé số để thực hiện hành vi lừa đảo. Quý khách lưu ý khi mua vé xổ số cào, bóc cần xác định chính xác vé số có được phát hành bởi công ty xổ số nhà nước hay là vé in lậu. Từ khóa tìm kiếm

Kết quả xổ số kiến thiết, KQXS, XS, XSKT, XO SO, SO XO, kết quả xổ số hôm nay, kqxs hôm qua, kết quả sổ xố, xổsố, sổxố, xổ xố 3 miền
Ket qua xo so, ket qua xo so hom nay, kqxs hom qua, ket qua so xo, xoso, soxo, xo xo 3 mien, ketquaxoso, ketquasoxo, kqxs.mobi

TIỆN ÍCH XỔ SỐ

 
 

DÀNH CHO THÀNH VIÊN VIP

Đăng ký VIP để nhận các ưu đãi đặc biệt từ KQXS

 

DỊCH VỤ SMS XỔ SỐ

Dịch vụ xổ số
Đăng ký thành viên VIP trong 25 ngày
Soạn tin: HVIP gửi 6666
Kqxs trực tiếp từng giải
Soạn tin: KQTT MãTỉnh gửi 6566
Nhận kết quả xổ số 30 ngày tiếp theo
Soạn tin: KX MãTỉnh gửi 6766 (Mạng Viettel là 10 ngày)
Kqxs chỉ có 2 số cuối (Kq Lôtô)
Soạn tin: LT MãTỉnh gửi 6166
Nhận kết quả xổ số nhanh nhất (xem bảng mã tỉnh)
Soạn tin: KX MãTỉnh gửi 6166
Nhận kqxs theo ngày (xem bảng mã tỉnh)
VD: KXMB 10 12 gửi 6166 --> Nhận kqxs Miền Bắc ngày 10/12
Soạn tin: KX MãTỉnh Ngày gửi 6166
 

KQXS HÔM QUA (Thứ Sáu 09/12/2016)

 

KẾT QUẢ XỔ SỐ THEO NGÀY

<<    >>  
T2T3T4T5T6T7CN
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
 
 


 
Copyright (C) kqxs.mobi 2014
loading
Đang tải dữ liệu...