XỔ SỐ MIỀN BẮC XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ TRỰC TIẾP

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC (XSMB)- KQXS THỦ ĐÔ (XSTD)KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 18/09 (Thứ Sáu)

XSMB- XSTD >> Kết quả xổ số Hải Phòng ĐẦU ĐUÔI
Giải ĐB 20290 0 1, 3
G. nhất

281б2

1 2, 2, 2
Giải nhì

39930 04Ƽ41

2 0, 3
Giải ba

12820 49798 74б03
74480 79Ƽб8 99474

3 0, 0, 3, б, 7
4 0, 1, Ƽ
Giải tư

2797 7212 б07б 943б

Ƽ 3
Giải năm

Ƽ840 4233 8930
4212 1б88 0937

б 2, 3, 8
7 4, б
Giải sáu

299 б12 3б3

8 0, 8
Giải bảy

01 23 Ƽ3 4Ƽ

9 0, 7, 8, 9

TK cặp số đẹp nhất XS Miền Bắc: PHAT MB gửi
Nhận Kqxs Miền Bắc 30 lần tiếp theo, soạn: KXMB gửi

 

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 17/09 (Thứ Năm)

XSMB- XSTD >> Kết quả xổ số Hà Nội ĐẦU ĐUÔI
Giải ĐB 04170 0 б, 9
G. nhất

7198Ƽ

1 4
Giải nhì

43Ƽ09 1б141

2 8
Giải ba

Ƽ8831 801Ƽ3 3Ƽ981
30730 837б4 91048

3 0, 1, 1, 4, 8
4 1, 2, 8
Giải tư

0914 1931 79б1 127б

Ƽ 3, б
Giải năm

8042 230б 1138
3873 3б97 4бб9

б 0, 1, 4, 9
7 0, 3, б, 8
Giải sáu

49б 2Ƽб 878

8 1, Ƽ
Giải bảy

б0 34 9б 28

9 б, б, 7

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 16/09 (Thứ Tư)

XSMB- XSTD >> Kết quả xổ số Bắc Ninh ĐẦU ĐUÔI
Giải ĐB 89Ƽ82 0
G. nhất

71120

1 1, 2, 9
Giải nhì

80Ƽ29 90Ƽб1

2 0, 1, 9
Giải ba

3Ƽ792 49983 73121
7Ƽ011 34б40 24493

3 2, 3, 3
4 0, 0, 3
Giải tư

43Ƽ2 1487 1Ƽ74 23Ƽ9

Ƽ 1, 2, 4, 9
Giải năm

2433 3919 3388
3394 4ƼƼ4 3240

б 1
7 4
Giải sáu

98б 043 1Ƽ1

8 2, 3, б, 7, 8
Giải bảy

33 97 12 32

9 2, 3, 4, 7

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 15/09 (Thứ Ba)

XSMB- XSTD >> Kết quả xổ số Quảng Ninh ĐẦU ĐUÔI
Giải ĐB 23030 0 б, 8, 9
G. nhất

91709

1 1, 1, 8, 8
Giải nhì

8Ƽ782 297б9

2 1, 9
Giải ba

Ƽ0289 02032 ƼƼ341
84037 Ƽ04Ƽ3 Ƽ47б3

3 0, 2, Ƽ, 7, 9
4 1, 3
Giải tư

4Ƽ21 2118 09Ƽ2 Ƽ9б7

Ƽ 2, 2, 3, 4, 9
Giải năm

2б11 9343 3439
4487 200б 1729

б 3, 7, 9
7
Giải sáu

Ƽ11 9Ƽ9 бƼ4

8 2, 7, 9
Giải bảy

18 3Ƽ 08 Ƽ2

9

XSMB NGÀY 14/09 (Thứ Hai)

XSMB- XSTD >> Kết quả xổ số Hà Nội ĐẦU ĐUÔI
Giải ĐB 32489 0 1, 9
G. nhất

32б8Ƽ

1 7
Giải nhì

8799Ƽ 8Ƽ227

2 7
Giải ba

1Ƽ9б3 7Ƽ101 22878
21787 99293 03017

3 1, 1, 3, Ƽ, 8, 9
4 3
Giải tư

б8Ƽ9 б231 Ƽб09 0233

Ƽ 9
Giải năm

4382 Ƽ18Ƽ 4б79
8089 2б39 47б2

б 1, 2, 3, 4
7 8, 9
Giải sáu

0б4 138 931

8 2, Ƽ, Ƽ, 7, 8, 9, 9
Giải bảy

б1 43 88 3Ƽ

9 3, Ƽ

XSMB NGÀY 13/09 (Chủ Nhật)

XSMB- XSTD >> Kết quả xổ số Thái Bình ĐẦU ĐUÔI
Giải ĐB 284б3 0 1, 1, 4, 8
G. nhất

11841

1 Ƽ
Giải nhì

бƼ2бƼ 03892

2 3, 4, 9
Giải ba

411б1 37992 б4Ƽ23
49239 21899 Ƽ8Ƽ99

3 Ƽ, 9
4 0, 1, 4, 8
Giải tư

2б3Ƽ 7284 3108 4778

Ƽ 0
Giải năm

б204 8б80 0148
4б44 9б01 1494

б 1, 3, 4, Ƽ
7 8
Giải sáu

840 124 01Ƽ

8 0, 4
Giải bảy

Ƽ0 29 б4 01

9 2, 2, 4, 9, 9

XSMB NGÀY 12/09 (Thứ Bảy)

XSMB- XSTD >> Kết quả xổ số Nam Định ĐẦU ĐUÔI
Giải ĐB Ƽ1880 0 3, 4, Ƽ
G. nhất

8800Ƽ

1 4, 8, 9
Giải nhì

2Ƽ771 2б029

2 1, 4, 9
Giải ba

342Ƽ7 84бб1 38ƼƼ2
3б118 324Ƽ0 49Ƽ03

3 2
4
Giải tư

4932 0114 82Ƽ1 1821

Ƽ 0, 1, 2, 3, 7, 7
Giải năm

94б1 1024 б778
8797 Ƽ980 8173

б 1, 1, 1
7 1, 3, 8
Giải sáu

4Ƽ7 287 9Ƽ3

8 0, 0, 4, 7
Giải bảy

84 04 19 б1

9 7

XSMB NGÀY 11/09 (Thứ Sáu)

XSMB- XSTD >> Kết quả xổ số Hải Phòng ĐẦU ĐUÔI
Giải ĐB 1б129 0 Ƽ
G. nhất

б9128

1 3
Giải nhì

7278Ƽ 4Ƽ940

2 1, 1, Ƽ, 8, 9
Giải ba

479б8 02Ƽ9Ƽ Ƽ8бƼб
70б0Ƽ Ƽ81Ƽ2 19991

3 2, 4
4 0, 8
Giải tư

б289 8Ƽ21 90б8 3779

Ƽ 1, 2, 3, 4, Ƽ, б
Giải năm

48Ƽ1 8б48 2493
б781 Ƽб34 2321

б 8, 8
7 9
Giải sáu

42Ƽ Ƽ93 4Ƽ4

8 1, Ƽ, 9
Giải bảy

32 ƼƼ Ƽ3 13

9 1, 3, 3, Ƽ

XEM KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC (KQXSMB- SXMB)

Một số thông tin về xổ số Miền Bắc: Lịch mở thưởng XSMB:
Thứ 2: Xổ số kiến thiết Hà Nội
Thứ 3: Xổ số kiến thiết Quảng Ninh
Thứ 4: Xổ số kiến thiết Bắc Ninh
Thứ 5: Xổ số kiến thiết Hà Nội
Thứ 6: Xổ số kiến thiết Hải Phòng
Thứ 7: Xổ số kiến thiết Nam Định
CN: Xổ số kiến thiết Thái Bình
- Địa điểm quay thưởng xổ số: Cung văn hóa Thể thao Thanh niên Hà Nội- Số 1 Tăng Bạt Hổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Thời gian quay thưởng XSKT: Từ 18h15 đến 18h30 hàng ngày. Trừ 4 ngày nghỉ tết âm lịch theo quy định (30 đến hết mùng 3 Tết Nguyên Đán).
Cơ cấu giải thưởng xổ số Miền Bắc
Với Loại vé 10000đ:
Có 81.150 giải thưởng (tương ứng 8 giải- 27 lần quay):
Tên giải thưởng Giá trị giải (VNĐ) Số lượng Tổng giá trị Trị giá so với giá vé mua/ 1 giải
Giải Đặc biệt 200.000.000 15 3.000.000.000 20.000 lần
Giải nhất 20.000.000 15 300.000.000 2.000 lần
Giải nhì 5.000.000 30 150.000.000 500 lần
Giải ba 2.000.000 90 180.000.000 200 lần
Giải tư 400.000 600 240.000.000 40 lần
Giải năm 200.000 900 180.000.000 20 lần
Giải sáu 100.000 4500 450.000.000 10 lần
Giải bảy 40.000 60000 2.400.000.000 4 lần
Chú ý: Vé trùng nhiều giải được lĩnh đủ giá trị các giải.
Các bước quay xổ số kiến thiết
  • Kiểm tra bóng trong các lồng cầu đã OK hay chưa theo thứ tự từ số 0 đến số 9
  • Bắt đầu uay số theo thứ tự từ giải nhất đến giải bảy, giải DB quay sau cùng. Quay lại xổ số lần sau nếu trong cùng một loại giải có kết quả trùng
  • Khi lồng cầu dừng lại, nhân viên quay số sẽ lấy bóng ra theo hiệu lệch của người điều khiển quay xổ số MB

Xổ xố Miền Bắc (còn gọi là xổ số truyền thống, xổ số thủ đô hay xổ số Hà Nội) mở thưởng vào khoảng 18h15' hàng ngày tại số 1 Tăng Bạt Hổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Ngoài xổ số truyền thống, xổ số Điện toán 123, xổ số thần tài 4 cũng được quay số mở thưởng cùng thời gian. Riêng xổ số điện toán 6x36 chỉ mở thưởng vào tối thứ 4 và tối thứ Bảy hàng tuần.

Tại kqxs.mobi bạn có thể xem kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc mới nhất hoặc theo ngày, đồng thời có thể xem các thống kê hữu ích và dự đoán- soi cầu miễn phí.

Các từ khóa liên quan:

Xổ số Miền Bắc, kết quả xổ số Miền Bắc, kết quả sổ xố Miền Bắc, sổ xố Miền Bắc, xổ số Miền Bắc hôm nay, kqxs Miền Bắc. XS Miền Bắc, xổ số kiến thiết Miền Bắc, xổ xố Miền Bắc, xem kết quả xổ số Miền Bắc

Xo so Mien Bac, ket qua xo so Mien Bac, ket qua so xo Mien Bac, so xo Mien Bac, xo so Mien Bac hom nay, kqxs Mien Bac. XS Mien Bac, xo so kien thiet Mien Bac, xo xo Mien Bac, xem ket qua xo so Mien Bac

Xổ số Thủ Đô, xo so Thu Do, so xo Thu Do, so so Thu Do, xo xo Thu Do truc tiep, xosothodo, truc tiep xo so Thu Do, xsTD truc tiep, XSTD, SXTD

XSMB, sxmb, XSTD, sxtd, XSHN, xo so Ha Noi, xo so Ha Noi hom nay, xs ha noi, kqxsmb, kqxs mb, xs mb, ket qua xsmb, kqsxmb, xo so mb, ket qua xo so mb, kq xsmb, xsmb.vn, ket qua sxmb, soxomb, so xo mb, xsktmb.

TIỆN ÍCH XỔ SỐ

 
 

DÀNH CHO THÀNH VIÊN VIP

Đăng ký VIP để nhận các ưu đãi đặc biệt từ KQXS

 

DỊCH VỤ SMS XỔ SỐ

Dịch vụ xổ số
Đăng ký thành viên VIP trong 25 ngày
Soạn tin: HVIP gửi
Kqxs trực tiếp từng giải
Soạn tin: KQTT MãTỉnh gửi
Nhận kết quả xổ số 30 ngày tiếp theo
Soạn tin: KX MãTỉnh gửi (Mạng Viettel là 10 ngày)
Kqxs chỉ có 2 số cuối (Kq Lôtô)
Soạn tin: LT MãTỉnh gửi
Nhận kết quả xổ số nhanh nhất (xem bảng mã tỉnh)
Soạn tin: KX MãTỉnh gửi
Nhận kqxs theo ngày (xem bảng mã tỉnh)
VD: KXMB 11 09 gửi --> Nhận kqxs Miền Bắc ngày 11/09
Soạn tin: KX MãTỉnh Ngày gửi
 

KQXS HÔM QUA (Thứ Sáu 18/09/2020)

 

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC THEO NGÀY

<<    >>  
T2T3T4T5T6T7CN
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
 


 
Copyright (C) kqxs.mobi 2014
loading
Đang tải dữ liệu...