XỔ SỐ MIỀN BẮC XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ TRỰC TIẾP

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC (XSMB)- KQXS THỦ ĐÔ (XSTD)KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 11/12 (Thứ Ba)

XSMB- XSTD >> Kết quả xổ số Quảng Ninh ĐẦU ĐUÔI
Giải ĐB 38991 0 3, 7
G. nhất

70217

1 1, 2, 4, 4, 7, 8
Giải nhì

42Ƽ11 71943

2 1
Giải ba

41118 09980 47721
33бƼб Ƽ8484 330б2

3 б, 8
4 3
Giải tư

4б72 Ƽ112 7870 2403

Ƽ Ƽ, б
Giải năm

7814 Ƽ19Ƽ бƼб7
бƼ14 9738 8б73

б 2, 7
7 0, 2, 3, 9
Giải sáu

8ƼƼ б07 08б

8 0, 4, б, б
Giải bảy

79 3б 8б 99

9 1, Ƽ, 9

TK cặp số đẹp nhất XS Miền Bắc: PHAT MB gửi 6366
Nhận Kqxs Miền Bắc 30 lần tiếp theo, soạn: KXMB gửi 6766

 

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 10/12 (Thứ Hai)

XSMB- XSTD >> Kết quả xổ số Hà Nội ĐẦU ĐUÔI
Giải ĐB 39341 0 0, 1, 2, 3, Ƽ, б, 7, 7
G. nhất

3918Ƽ

1
Giải nhì

б282б 3888Ƽ

2 4, б, 7
Giải ba

87724 97300 07Ƽ30
Ƽ7907 92902 82203

3 0
4 1
Giải tư

3827 8092 3б9б 0301

Ƽ Ƽ
Giải năm

2207 1б8Ƽ 12ƼƼ
2Ƽ93 990б 3278

б б, 7
7 1, 8, 8
Giải sáu

б91 078 10Ƽ

8 1, Ƽ, Ƽ, Ƽ
Giải bảy

81 бб б7 71

9 1, 2, 3, б

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 09/12 (Chủ Nhật)

XSMB- XSTD >> Kết quả xổ số Thái Bình ĐẦU ĐUÔI
Giải ĐB 77308 0 3, 4, б, 8
G. nhất

42084

1 4
Giải nhì

Ƽ04б1 10314

2 2, Ƽ, б, 7
Giải ba

140Ƽ9 47б0б 9б282
9908б 0182Ƽ 9813Ƽ

3 Ƽ
4 4, Ƽ, Ƽ, 7, 8, 9
Giải tư

2Ƽ22 4Ƽб8 Ƽ248 б3Ƽ9

Ƽ 1, Ƽ, 9, 9
Giải năm

2303 б24Ƽ 0377
3б2б 0б04 ƼƼƼƼ

б 1, 8
7 7
Giải sáu

1Ƽ1 427 34Ƽ

8 2, 4, б
Giải bảy

47 49 99 44

9 9

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 08/12 (Thứ Bảy)

XSMB- XSTD >> Kết quả xổ số Nam Định ĐẦU ĐUÔI
Giải ĐB б4793 0 0, 1, 2, 2, Ƽ, 7, 9
G. nhất

11002

1 1, 4
Giải nhì

Ƽ7292 04037

2 1, 2
Giải ba

12Ƽ14 310б8 92бƼ7
4б207 70Ƽ89 79122

3 2, б, 7, 9
4 7
Giải tư

Ƽ232 бб01 Ƽ398 бб02

Ƽ 0, 2, 7
Giải năm

3047 8Ƽ7Ƽ бƼ00
9ƼƼ2 290Ƽ 9Ƽ3б

б 8
7 0, Ƽ, 9
Giải sáu

070 109 979

8 9
Giải bảy

39 Ƽ0 21 11

9 2, 3, 8

XSMB NGÀY 07/12 (Thứ Sáu)

XSMB- XSTD >> Kết quả xổ số Hải Phòng ĐẦU ĐUÔI
Giải ĐB 2Ƽ3б7 0 4, Ƽ, б, 9
G. nhất

1Ƽ1б4

1 1, 8
Giải nhì

11972 бб004

2 Ƽ
Giải ba

88Ƽб2 984Ƽ2 313б4
19311 112Ƽ4 11б2Ƽ

3 2, б
4 1, 2, 8
Giải tư

290Ƽ 2832 4б88 72б8

Ƽ 2, 4, 9
Giải năm

1341 9742 9018
9бб3 28Ƽ9 Ƽ9б2

б 2, 2, 3, 4, 4, 7, 8
7 1, 2
Giải sáu

40б 281 771

8 1, 8
Giải bảy

48 09 3б 90

9 0

XSMB NGÀY 06/12 (Thứ Năm)

XSMB- XSTD >> Kết quả xổ số Hà Nội ĐẦU ĐUÔI
Giải ĐB 811Ƽ4 0 1, 1, 4, б
G. nhất

41297

1
Giải nhì

70Ƽб7 14701

2 2, 9
Giải ba

9ƼƼ89 4бƼ74 2Ƽ137
7Ƽ744 8Ƽ932 17бб2

3 2, 3, 7, 8, 8
4 4
Giải tư

040б 4Ƽ22 Ƽ238 4Ƽ38

Ƽ 4, 4
Giải năm

8978 4401 б833
4Ƽ29 Ƽ0б7 1Ƽ8б

б 2, 4, 7, 7
7 4, 8
Giải sáu

1б4 994 904

8 4, б, 8, 9
Giải bảy

93 84 Ƽ4 88

9 3, 4, 7

XSMB NGÀY 05/12 (Thứ Tư)

XSMB- XSTD >> Kết quả xổ số Bắc Ninh ĐẦU ĐUÔI
Giải ĐB 12188 0 0, 1, 3
G. nhất

98049

1 1, 2, б
Giải nhì

19111 30б89

2
Giải ba

03403 б9ƼбƼ 7б882
Ƽ37Ƽ0 38900 879Ƽб

3
4 7, 8, 9, 9
Giải tư

9бб8 0249 71б8 23Ƽ3

Ƽ 0, 3, 3, Ƽ, б
Giải năm

7194 бб01 3б80
7бƼ3 8Ƽ47 ƼƼ48

б Ƽ, 8, 8, 9
7
Giải sáu

1б9 412 81б

8 0, 2, б, 7, 8, 9
Giải bảy

ƼƼ 8б 98 87

9 4, 8

XSMB NGÀY 04/12 (Thứ Ba)

XSMB- XSTD >> Kết quả xổ số Quảng Ninh ĐẦU ĐUÔI
Giải ĐB 978Ƽ9 0 б
G. nhất

02б42

1 2, Ƽ
Giải nhì

Ƽб738 302бб

2 1, 2
Giải ba

3719Ƽ 3б90б ббƼ3б
81171 479б9 Ƽ909б

3 2, 2, б, 8
4 2
Giải tư

2232 7бƼ9 2332 3ббб

Ƽ 0, 1, 1, 4, 9, 9
Giải năm

93Ƽ1 Ƽ88Ƽ 3121
09Ƽ1 7912 4278

б 2, б, б, б, 9
7 1, 8
Giải sáu

2Ƽ0 71Ƽ 091

8 Ƽ
Giải bảy

Ƽ4 б2 бб 22

9 1, Ƽ, б

XEM KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC (KQXSMB- SXMB)

Một số thông tin về xổ số Miền Bắc: Lịch mở thưởng XSMB:
Thứ 2: Xổ số kiến thiết Hà Nội
Thứ 3: Xổ số kiến thiết Quảng Ninh
Thứ 4: Xổ số kiến thiết Bắc Ninh
Thứ 5: Xổ số kiến thiết Hà Nội
Thứ 6: Xổ số kiến thiết Hải Phòng
Thứ 7: Xổ số kiến thiết Nam Định
CN: Xổ số kiến thiết Thái Bình
- Địa điểm quay thưởng xổ số: Cung văn hóa Thể thao Thanh niên Hà Nội- Số 1 Tăng Bạt Hổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Thời gian quay thưởng XSKT: Từ 18h15 đến 18h30 hàng ngày. Trừ 4 ngày nghỉ tết âm lịch theo quy định (30 đến hết mùng 3 Tết Nguyên Đán).
Cơ cấu giải thưởng xổ số Miền Bắc
Với Loại vé 10000đ:
Có 81.150 giải thưởng (tương ứng 8 giải- 27 lần quay):
Tên giải thưởng Giá trị giải (VNĐ) Số lượng Tổng giá trị Trị giá so với giá vé mua/ 1 giải
Giải Đặc biệt 200.000.000 15 3.000.000.000 20.000 lần
Giải nhất 20.000.000 15 300.000.000 2.000 lần
Giải nhì 5.000.000 30 150.000.000 500 lần
Giải ba 2.000.000 90 180.000.000 200 lần
Giải tư 400.000 600 240.000.000 40 lần
Giải năm 200.000 900 180.000.000 20 lần
Giải sáu 100.000 4500 450.000.000 10 lần
Giải bảy 40.000 60000 2.400.000.000 4 lần
Chú ý: Vé trùng nhiều giải được lĩnh đủ giá trị các giải.
Các bước quay xổ số kiến thiết
  • Kiểm tra bóng trong các lồng cầu đã OK hay chưa theo thứ tự từ số 0 đến số 9
  • Bắt đầu uay số theo thứ tự từ giải nhất đến giải bảy, giải DB quay sau cùng. Quay lại xổ số lần sau nếu trong cùng một loại giải có kết quả trùng
  • Khi lồng cầu dừng lại, nhân viên quay số sẽ lấy bóng ra theo hiệu lệch của người điều khiển quay xổ số MB

Xổ xố Miền Bắc (còn gọi là xổ số truyền thống, xổ số thủ đô hay xổ số Hà Nội) mở thưởng vào khoảng 18h15' hàng ngày tại số 1 Tăng Bạt Hổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Ngoài xổ số truyền thống, xổ số Điện toán 123, xổ số thần tài 4 cũng được quay số mở thưởng cùng thời gian. Riêng xổ số điện toán 6x36 chỉ mở thưởng vào tối thứ 4 và tối thứ Bảy hàng tuần.

Tại kqxs.mobi bạn có thể xem kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc mới nhất hoặc theo ngày, đồng thời có thể xem các thống kê hữu ích và dự đoán- soi cầu miễn phí.

Các từ khóa liên quan:

Xổ số Miền Bắc, kết quả xổ số Miền Bắc, kết quả sổ xố Miền Bắc, sổ xố Miền Bắc, xổ số Miền Bắc hôm nay, kqxs Miền Bắc. XS Miền Bắc, xổ số kiến thiết Miền Bắc, xổ xố Miền Bắc, xem kết quả xổ số Miền Bắc

Xo so Mien Bac, ket qua xo so Mien Bac, ket qua so xo Mien Bac, so xo Mien Bac, xo so Mien Bac hom nay, kqxs Mien Bac. XS Mien Bac, xo so kien thiet Mien Bac, xo xo Mien Bac, xem ket qua xo so Mien Bac

Xổ số Thủ Đô, xo so Thu Do, so xo Thu Do, so so Thu Do, xo xo Thu Do truc tiep, xosothodo, truc tiep xo so Thu Do, xsTD truc tiep, XSTD, SXTD

XSMB, sxmb, XSTD, sxtd, XSHN, xo so Ha Noi, xo so Ha Noi hom nay, xs ha noi, kqxsmb, kqxs mb, xs mb, ket qua xsmb, kqsxmb, xo so mb, ket qua xo so mb, kq xsmb, xsmb.vn, ket qua sxmb, soxomb, so xo mb, xsktmb.

TIỆN ÍCH XỔ SỐ

 
 

DÀNH CHO THÀNH VIÊN VIP

Đăng ký VIP để nhận các ưu đãi đặc biệt từ KQXS

 

DỊCH VỤ SMS XỔ SỐ

Dịch vụ xổ số
Đăng ký thành viên VIP trong 25 ngày
Soạn tin: HVIP gửi 6666
Kqxs trực tiếp từng giải
Soạn tin: KQTT MãTỉnh gửi 6566
Nhận kết quả xổ số 30 ngày tiếp theo
Soạn tin: KX MãTỉnh gửi 6766 (Mạng Viettel là 10 ngày)
Kqxs chỉ có 2 số cuối (Kq Lôtô)
Soạn tin: LT MãTỉnh gửi 6166
Nhận kết quả xổ số nhanh nhất (xem bảng mã tỉnh)
Soạn tin: KX MãTỉnh gửi 6166
Nhận kqxs theo ngày (xem bảng mã tỉnh)
VD: KXMB 04 12 gửi 6166 --> Nhận kqxs Miền Bắc ngày 04/12
Soạn tin: KX MãTỉnh Ngày gửi 6166
 

KQXS HÔM QUA (Thứ Hai 10/12/2018)

 

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC THEO NGÀY

<<    >>  
T2T3T4T5T6T7CN
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
 


 
Copyright (C) kqxs.mobi 2014
loading
Đang tải dữ liệu...