XỔ SỐ MIỀN BẮC XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ TRỰC TIẾP

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC (XSMB)- KQXS THỦ ĐÔ (XSTD)KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 04/03 (Thứ Năm)

XSMB- XSTD >> Kết quả xổ số Hà Nội ĐẦU ĐUÔI
Giải ĐB 9б100 0 0, 9
G. nhất

191б2

1 0, 3, 4
Giải nhì

39809 24бб3

2 7
Giải ba

ƼƼ433 Ƽ2194 27114
74980 3338Ƽ 33113

3 3, Ƽ, 7
4 0
Giải tư

28б0 Ƽ190 3378 Ƽ910

Ƽ 1, 2, 8
Giải năm

09б3 7бƼ8 Ƽ3Ƽ1
013Ƽ 2Ƽ7б 42Ƽ2

б 0, 0, 2, 3, 3, 9
7 б, 8
Giải sáu

Ƽ27 б40 880

8 0, 0, Ƽ, 8
Giải bảy

88 б0 37 б9

9 0, 4

TK cặp số đẹp nhất XS Miền Bắc: PHAT MB gửi
Nhận Kqxs Miền Bắc 30 lần tiếp theo, soạn: KXMB gửi

 

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 03/03 (Thứ Tư)

XSMB- XSTD >> Kết quả xổ số Bắc Ninh ĐẦU ĐUÔI
Giải ĐB б3410 0 2, Ƽ
G. nhất

84221

1 0, 0
Giải nhì

247б9 3бб22

2 1, 2, 3, б
Giải ba

б8174 Ƽ8379 03б77
41070 бƼ097 32б70

3
4 2, 4, б, б
Giải tư

бб99 739Ƽ 009Ƽ 032б

Ƽ
Giải năm

8823 б842 727Ƽ
749б 380Ƽ б910

б 9
7 0, 0, 3, 4, Ƽ, 7, 9
Giải sáu

74б 84б 202

8
Giải bảy

98 97 44 73

9 Ƽ, Ƽ, б, 7, 7, 8, 9

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 02/03 (Thứ Ba)

XSMB- XSTD >> Kết quả xổ số Quảng Ninh ĐẦU ĐUÔI
Giải ĐB 874б2 0 б
G. nhất

4Ƽ91Ƽ

1 1, Ƽ
Giải nhì

1б1б9 б4б0б

2 0
Giải ba

90882 13897 Ƽ3971
1бƼ9Ƽ 90Ƽ30 47б44

3 0, 3
4 4, 4
Giải tư

7091 03Ƽ0 ббƼ3 8444

Ƽ 0, 2, 3, 3, 4, 4
Giải năm

Ƽ4Ƽ4 б3Ƽ2 0ббƼ
3277 887б б220

б 2, Ƽ, 8, 8, 9
7 1, б, 7
Giải sáu

988 8б8 811

8 2, 8
Giải bảy

б8 Ƽ4 33 Ƽ3

9 1, Ƽ, 7

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 01/03 (Thứ Hai)

XSMB- XSTD >> Kết quả xổ số Hà Nội ĐẦU ĐUÔI
Giải ĐB 91Ƽ77 0 б, 8
G. nhất

2Ƽб87

1 1, 2, 8
Giải nhì

04Ƽ79 10Ƽб8

2 9
Giải ba

Ƽ29Ƽб 8Ƽб41 10983
Ƽ4311 б09б8 3747б

3
4 1, б, 9
Giải tư

0908 0118 80бб 7712

Ƽ б
Giải năm

б30б 0487 3б29
7788 Ƽ3б9 0349

б б, 8, 8, 9
7 б, 7, 9, 9
Giải sáu

293 34б 179

8 3, б, 7, 7, 8, 8
Giải bảy

91 8б 88 99

9 1, 3, 9

XSMB NGÀY 28/02 (Chủ Nhật)

XSMB- XSTD >> Kết quả xổ số Thái Bình ĐẦU ĐUÔI
Giải ĐB 30398 0 4, 9
G. nhất

04743

1 0, 0, 8
Giải nhì

Ƽ0110 27282

2
Giải ba

28Ƽ77 б08Ƽ2 29047
Ƽ244Ƽ 01Ƽб0 802ƼƼ

3 2, Ƽ, 7
4 0, 2, 3, 3, 3, 4, Ƽ, 7
Giải tư

8Ƽ43 9909 Ƽ37б 4337

Ƽ 2, Ƽ
Giải năm

б777 Ƽ032 3718
Ƽ740 9094 303Ƽ

б 0
7 Ƽ, Ƽ, б, 7, 7
Giải sáu

87Ƽ 242 97Ƽ

8 2
Giải bảy

44 10 04 43

9 4, 8

XSMB NGÀY 27/02 (Thứ Bảy)

XSMB- XSTD >> Kết quả xổ số Nam Định ĐẦU ĐUÔI
Giải ĐB 2б313 0 4, б
G. nhất

8Ƽ377

1 3, 8, 8
Giải nhì

0Ƽ722 9б218

2 1, 2, 7
Giải ba

33973 0б118 42871
2048б 40204 1Ƽ77Ƽ

3 8
4 2
Giải tư

970б 2Ƽ83 3438 4088

Ƽ 4
Giải năm

Ƽ982 9727 б391
238б 82бб 3383

б б, 7
7 1, 3, Ƽ, 7, 8, 9
Giải sáu

078 988 279

8 2, 3, 3, б, б, 8, 8
Giải bảy

б7 Ƽ4 42 21

9 1

XSMB NGÀY 26/02 (Thứ Sáu)

XSMB- XSTD >> Kết quả xổ số Hải Phòng ĐẦU ĐUÔI
Giải ĐB ƼƼб00 0 0, 2, 3, 4
G. nhất

Ƽ9302

1 0, 1, 1, 4
Giải nhì

7883б 71711

2 1, 2, Ƽ, б
Giải ba

Ƽ7бб9 79931 243Ƽ1
8б322 Ƽ4Ƽ11 7182б

3 0, 1, 3, б, 7
4 0, 2, 3, Ƽ
Giải tư

б22Ƽ б043 3742 0ббб

Ƽ 1
Giải năm

0314 б94Ƽ 0Ƽ21
б0бб 8Ƽ79 0910

б б, б, 9
7 0, 9
Giải sáu

203 330 б33

8
Giải bảy

04 70 40 37

9

XSMB NGÀY 25/02 (Thứ Năm)

XSMB- XSTD >> Kết quả xổ số Hà Nội ĐẦU ĐUÔI
Giải ĐB 3Ƽ8ƼƼ 0 Ƽ, б
G. nhất

42177

1 1, 1, 3, 7
Giải nhì

20074 32Ƽ89

2 9
Giải ba

8б484 9897Ƽ 32Ƽ29
41999 83797 8824Ƽ

3 1, 3
4 1, Ƽ, б
Giải tư

2972 1141 ƼƼ4б 9411

Ƽ Ƽ, Ƽ
Giải năm

7013 8211 8017
11б0 4Ƽб4 70ƼƼ

б 0, 4, 9
7 2, 3, 4, Ƽ, 7
Giải sáu

б31 833 40б

8 4, 9
Giải bảy

б9 98 0Ƽ 73

9 7, 8, 9

XEM KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC (KQXSMB- SXMB)

Một số thông tin về xổ số Miền Bắc: Lịch mở thưởng XSMB:
Thứ 2: Xổ số kiến thiết Hà Nội
Thứ 3: Xổ số kiến thiết Quảng Ninh
Thứ 4: Xổ số kiến thiết Bắc Ninh
Thứ 5: Xổ số kiến thiết Hà Nội
Thứ 6: Xổ số kiến thiết Hải Phòng
Thứ 7: Xổ số kiến thiết Nam Định
CN: Xổ số kiến thiết Thái Bình
- Địa điểm quay thưởng xổ số: Cung văn hóa Thể thao Thanh niên Hà Nội- Số 1 Tăng Bạt Hổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Thời gian quay thưởng XSKT: Từ 18h15 đến 18h30 hàng ngày. Trừ 4 ngày nghỉ tết âm lịch theo quy định (30 đến hết mùng 3 Tết Nguyên Đán).
Cơ cấu giải thưởng xổ số Miền Bắc
Với Loại vé 10000đ:
Có 81.150 giải thưởng (tương ứng 8 giải- 27 lần quay):
Tên giải thưởng Giá trị giải (VNĐ) Số lượng Tổng giá trị Trị giá so với giá vé mua/ 1 giải
Giải Đặc biệt 200.000.000 15 3.000.000.000 20.000 lần
Giải nhất 20.000.000 15 300.000.000 2.000 lần
Giải nhì 5.000.000 30 150.000.000 500 lần
Giải ba 2.000.000 90 180.000.000 200 lần
Giải tư 400.000 600 240.000.000 40 lần
Giải năm 200.000 900 180.000.000 20 lần
Giải sáu 100.000 4500 450.000.000 10 lần
Giải bảy 40.000 60000 2.400.000.000 4 lần
Chú ý: Vé trùng nhiều giải được lĩnh đủ giá trị các giải.
Các bước quay xổ số kiến thiết
  • Kiểm tra bóng trong các lồng cầu đã OK hay chưa theo thứ tự từ số 0 đến số 9
  • Bắt đầu uay số theo thứ tự từ giải nhất đến giải bảy, giải DB quay sau cùng. Quay lại xổ số lần sau nếu trong cùng một loại giải có kết quả trùng
  • Khi lồng cầu dừng lại, nhân viên quay số sẽ lấy bóng ra theo hiệu lệch của người điều khiển quay xổ số MB

Xổ xố Miền Bắc (còn gọi là xổ số truyền thống, xổ số thủ đô hay xổ số Hà Nội) mở thưởng vào khoảng 18h15' hàng ngày tại số 1 Tăng Bạt Hổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Ngoài xổ số truyền thống, xổ số Điện toán 123, xổ số thần tài 4 cũng được quay số mở thưởng cùng thời gian. Riêng xổ số điện toán 6x36 chỉ mở thưởng vào tối thứ 4 và tối thứ Bảy hàng tuần.

Tại kqxs.mobi bạn có thể xem kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc mới nhất hoặc theo ngày, đồng thời có thể xem các thống kê hữu ích và dự đoán- soi cầu miễn phí.

Các từ khóa liên quan:

Xổ số Miền Bắc, kết quả xổ số Miền Bắc, kết quả sổ xố Miền Bắc, sổ xố Miền Bắc, xổ số Miền Bắc hôm nay, kqxs Miền Bắc. XS Miền Bắc, xổ số kiến thiết Miền Bắc, xổ xố Miền Bắc, xem kết quả xổ số Miền Bắc

Xo so Mien Bac, ket qua xo so Mien Bac, ket qua so xo Mien Bac, so xo Mien Bac, xo so Mien Bac hom nay, kqxs Mien Bac. XS Mien Bac, xo so kien thiet Mien Bac, xo xo Mien Bac, xem ket qua xo so Mien Bac

Xổ số Thủ Đô, xo so Thu Do, so xo Thu Do, so so Thu Do, xo xo Thu Do truc tiep, xosothodo, truc tiep xo so Thu Do, xsTD truc tiep, XSTD, SXTD

XSMB, sxmb, XSTD, sxtd, XSHN, xo so Ha Noi, xo so Ha Noi hom nay, xs ha noi, kqxsmb, kqxs mb, xs mb, ket qua xsmb, kqsxmb, xo so mb, ket qua xo so mb, kq xsmb, xsmb.vn, ket qua sxmb, soxomb, so xo mb, xsktmb.

TIỆN ÍCH XỔ SỐ

 
 

DÀNH CHO THÀNH VIÊN VIP

Đăng ký VIP để nhận các ưu đãi đặc biệt từ KQXS

 

DỊCH VỤ SMS XỔ SỐ

Dịch vụ xổ số
Đăng ký thành viên VIP trong 25 ngày
Soạn tin: HVIP gửi
Kqxs trực tiếp từng giải
Soạn tin: KQTT MãTỉnh gửi
Nhận kết quả xổ số 30 ngày tiếp theo
Soạn tin: KX MãTỉnh gửi (Mạng Viettel là 10 ngày)
Kqxs chỉ có 2 số cuối (Kq Lôtô)
Soạn tin: LT MãTỉnh gửi
Nhận kết quả xổ số nhanh nhất (xem bảng mã tỉnh)
Soạn tin: KX MãTỉnh gửi
Nhận kqxs theo ngày (xem bảng mã tỉnh)
VD: KXMB 25 02 gửi --> Nhận kqxs Miền Bắc ngày 25/02
Soạn tin: KX MãTỉnh Ngày gửi
 

KQXS HÔM QUA (Thứ Năm 04/03/2021)

 

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC THEO NGÀY

<<    >>  
T2T3T4T5T6T7CN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
 


 
Copyright (C) kqxs.mobi 2014
loading
Đang tải dữ liệu...