XỔ SỐ MIỀN BẮC XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ TRỰC TIẾP

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC (XSMB)- KQXS THỦ ĐÔ (XSTD)KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 22/05 (Thứ Ba)

XSMB- XSTD >> Kết quả xổ số Quảng Ninh ĐẦU ĐUÔI
Giải ĐB 81330 0 8, 9
G. nhất

19024

1 1, 1, 4, б
Giải nhì

18124 78б79

2 4, 4
Giải ba

4388Ƽ 0б7б0 2Ƽ314
Ƽ1б93 2Ƽ372 87Ƽб4

3 0, 0, 4, б
4
Giải tư

б334 8Ƽ72 7030 721б

Ƽ 2
Giải năm

3208 2109 943б
ƼббƼ 7ƼƼ2 7991

б 0, 0, 4, Ƽ
7 1, 2, 2, 2, 3, б, 9
Giải sáu

911 773 211

8 Ƽ
Giải bảy

71 б0 7б 72

9 1, 3

TK cặp số đẹp nhất XS Miền Bắc: PHAT MB gửi 6366
Nhận Kqxs Miền Bắc 30 lần tiếp theo, soạn: KXMB gửi 6766

 

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 21/05 (Thứ Hai)

XSMB- XSTD >> Kết quả xổ số Hà Nội ĐẦU ĐUÔI
Giải ĐB 0бƼ11 0 1
G. nhất

4311б

1 0, 1, 2, б, 7, 9
Giải nhì

0Ƽ917 8Ƽ701

2 0, 1, 3, 4, Ƽ
Giải ba

3029Ƽ бб724 148Ƽ8
7Ƽ890 97210 3942Ƽ

3 2, 2
4 1, 7, 9
Giải tư

08б9 07б4 7121 9932

Ƽ 8, 8
Giải năm

б820 47б4 4347
7471 Ƽ1Ƽ8 4332

б 2, 4, 4, 4, 9
7 1
Giải sáu

1б2 1б4 819

8
Giải bảy

12 23 49 41

9 0, Ƽ

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 20/05 (Chủ Nhật)

XSMB- XSTD >> Kết quả xổ số Thái Bình ĐẦU ĐUÔI
Giải ĐB 32370 0 2, 3, 4, Ƽ, 9
G. nhất

81373

1 Ƽ
Giải nhì

3б70Ƽ Ƽ381Ƽ

2 4, Ƽ, б, 9, 9
Giải ba

3б9б2 33240 Ƽ4949
б12Ƽ3 Ƽб7б4 03388

3
4 0, 0, 9, 9
Giải tư

0Ƽб3 3Ƽ49 1бб9 б9ƼƼ

Ƽ 3, Ƽ
Giải năm

0080 Ƽ003 432б
Ƽ840 112Ƽ 22б8

б 2, 3, 4, 8, 9
7 0, 3, 7
Giải sáu

б29 б02 909

8 0, 8
Giải bảy

77 24 29 04

9

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 19/05 (Thứ Bảy)

XSMB- XSTD >> Kết quả xổ số Nam Định ĐẦU ĐUÔI
Giải ĐB 1Ƽ24Ƽ 0 1
G. nhất

789ƼƼ

1 0, 1, 4, 9
Giải nhì

03119 2б234

2 3, б
Giải ba

2Ƽб90 03923 79311
12278 Ƽ0932 09б73

3 2, 4
4 0, Ƽ, б
Giải tư

1314 9Ƽ84 0384 2840

Ƽ 4, Ƽ
Giải năm

2Ƽ82 33бб 7бб1
982б 8б87 7388

б 1, 4, б, 7
7 3, 8
Giải sáu

9Ƽ4 8б7 401

8 2, 2, 4, 4, 7, 8
Giải bảy

10 б4 4б 82

9 0

XSMB NGÀY 18/05 (Thứ Sáu)

XSMB- XSTD >> Kết quả xổ số Hải Phòng ĐẦU ĐUÔI
Giải ĐB 38740 0 4
G. nhất

87804

1 1, 2, б, 8
Giải nhì

97бб9 б8Ƽ99

2 2, 3, 3, б, 7
Giải ba

42323 б1234 34б78
4282б 437б4 10284

3 4, 7
4 0, 3, б
Giải tư

944б 88Ƽ0 Ƽ222 Ƽ011

Ƽ 0, б
Giải năm

8Ƽ1б 0892 0бб1
2ƼƼб 8284 3423

б 1, 4, 9
7 8
Giải sáu

443 927 918

8 4, 4, б, 9
Giải bảy

12 37 8б 89

9 2, 9

XSMB NGÀY 17/05 (Thứ Năm)

XSMB- XSTD >> Kết quả xổ số Hà Nội ĐẦU ĐUÔI
Giải ĐB 87б23 0 0, 7
G. nhất

27274

1 1, 1, 4, Ƽ, 8
Giải nhì

7394Ƽ 99720

2 0, 1, 3, 4, 7
Giải ba

8ƼƼ11 б4б74 03Ƽ34
20707 Ƽ9092 1121Ƽ

3 0, 4, 9
4 1, Ƽ, Ƽ, б, 8
Giải tư

1824 б000 2839 4Ƽ11

Ƽ 2
Giải năm

4318 Ƽ448 б84Ƽ
бб84 3980 9б14

б 3
7 4, 4
Giải sáu

941 427 930

8 0, 4
Giải bảy

4б Ƽ2 21 б3

9 2

XSMB NGÀY 16/05 (Thứ Tư)

XSMB- XSTD >> Kết quả xổ số Bắc Ninh ĐẦU ĐUÔI
Giải ĐB 71470 0 8
G. nhất

78Ƽ91

1 1, 1, 2, 3, 4
Giải nhì

78911 2ббƼ4

2 7
Giải ba

78882 0Ƽ427 7ƼƼ48
Ƽ3914 Ƽ2471 03б12

3 1, б, 8, 9
4 2, 4, 8
Giải tư

2208 бƼ9Ƽ 4Ƽ44 4188

Ƽ 3, 4, 7
Giải năm

Ƽ3Ƽ3 Ƽ831 8111
4Ƽ42 1083 23Ƽ7

б 7
7 0, 1, 7
Giải sáu

388 877 913

8 2, 3, 8, 8
Giải bảy

38 б7 39 3б

9 1, Ƽ

XSMB NGÀY 15/05 (Thứ Ba)

XSMB- XSTD >> Kết quả xổ số Quảng Ninh ĐẦU ĐUÔI
Giải ĐB 1031б 0 2, Ƽ
G. nhất

89439

1 4, б, 8
Giải nhì

72970 44бб2

2 9
Giải ba

Ƽ079Ƽ 10488 4бƼбб
372Ƽ4 477Ƽ1 412бб

3 б, 9
4 б
Giải tư

22б7 б7б7 0277 1077

Ƽ 1, 4
Giải năm

3Ƽ3б 1818 2498
0Ƽб0 Ƽб02 б1бƼ

б 0, 2, Ƽ, б, б, 7, 7
7 0, 3, 7, 7
Giải sáu

80Ƽ 129 214

8 8, 8
Giải bảy

99 73 88 4б

9 Ƽ, 8, 9

XEM KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC (KQXSMB- SXMB)

Một số thông tin về xổ số Miền Bắc: Lịch mở thưởng XSMB:
Thứ 2: Xổ số kiến thiết Hà Nội
Thứ 3: Xổ số kiến thiết Quảng Ninh
Thứ 4: Xổ số kiến thiết Bắc Ninh
Thứ 5: Xổ số kiến thiết Hà Nội
Thứ 6: Xổ số kiến thiết Hải Phòng
Thứ 7: Xổ số kiến thiết Nam Định
CN: Xổ số kiến thiết Thái Bình
- Địa điểm quay thưởng xổ số: Cung văn hóa Thể thao Thanh niên Hà Nội- Số 1 Tăng Bạt Hổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Thời gian quay thưởng XSKT: Từ 18h15 đến 18h30 hàng ngày. Trừ 4 ngày nghỉ tết âm lịch theo quy định (30 đến hết mùng 3 Tết Nguyên Đán).
Cơ cấu giải thưởng xổ số Miền Bắc
Với Loại vé 10000đ:
Có 81.150 giải thưởng (tương ứng 8 giải- 27 lần quay):
Tên giải thưởng Giá trị giải (VNĐ) Số lượng Tổng giá trị Trị giá so với giá vé mua/ 1 giải
Giải Đặc biệt 200.000.000 15 3.000.000.000 20.000 lần
Giải nhất 20.000.000 15 300.000.000 2.000 lần
Giải nhì 5.000.000 30 150.000.000 500 lần
Giải ba 2.000.000 90 180.000.000 200 lần
Giải tư 400.000 600 240.000.000 40 lần
Giải năm 200.000 900 180.000.000 20 lần
Giải sáu 100.000 4500 450.000.000 10 lần
Giải bảy 40.000 60000 2.400.000.000 4 lần
Chú ý: Vé trùng nhiều giải được lĩnh đủ giá trị các giải.
Các bước quay xổ số kiến thiết
  • Kiểm tra bóng trong các lồng cầu đã OK hay chưa theo thứ tự từ số 0 đến số 9
  • Bắt đầu uay số theo thứ tự từ giải nhất đến giải bảy, giải DB quay sau cùng. Quay lại xổ số lần sau nếu trong cùng một loại giải có kết quả trùng
  • Khi lồng cầu dừng lại, nhân viên quay số sẽ lấy bóng ra theo hiệu lệch của người điều khiển quay xổ số MB

Xổ xố Miền Bắc (còn gọi là xổ số truyền thống, xổ số thủ đô hay xổ số Hà Nội) mở thưởng vào khoảng 18h15' hàng ngày tại số 1 Tăng Bạt Hổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Ngoài xổ số truyền thống, xổ số Điện toán 123, xổ số thần tài 4 cũng được quay số mở thưởng cùng thời gian. Riêng xổ số điện toán 6x36 chỉ mở thưởng vào tối thứ 4 và tối thứ Bảy hàng tuần.

Tại kqxs.mobi bạn có thể xem kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc mới nhất hoặc theo ngày, đồng thời có thể xem các thống kê hữu ích và dự đoán- soi cầu miễn phí.

Các từ khóa liên quan:

Xổ số Miền Bắc, kết quả xổ số Miền Bắc, kết quả sổ xố Miền Bắc, sổ xố Miền Bắc, xổ số Miền Bắc hôm nay, kqxs Miền Bắc. XS Miền Bắc, xổ số kiến thiết Miền Bắc, xổ xố Miền Bắc, xem kết quả xổ số Miền Bắc

Xo so Mien Bac, ket qua xo so Mien Bac, ket qua so xo Mien Bac, so xo Mien Bac, xo so Mien Bac hom nay, kqxs Mien Bac. XS Mien Bac, xo so kien thiet Mien Bac, xo xo Mien Bac, xem ket qua xo so Mien Bac

Xổ số Thủ Đô, xo so Thu Do, so xo Thu Do, so so Thu Do, xo xo Thu Do truc tiep, xosothodo, truc tiep xo so Thu Do, xsTD truc tiep, XSTD, SXTD

XSMB, sxmb, XSTD, sxtd, XSHN, xo so Ha Noi, xo so Ha Noi hom nay, xs ha noi, kqxsmb, kqxs mb, xs mb, ket qua xsmb, kqsxmb, xo so mb, ket qua xo so mb, kq xsmb, xsmb.vn, ket qua sxmb, soxomb, so xo mb, xsktmb.

TIỆN ÍCH XỔ SỐ

 
 

DÀNH CHO THÀNH VIÊN VIP

Đăng ký VIP để nhận các ưu đãi đặc biệt từ KQXS

 

DỊCH VỤ SMS XỔ SỐ

Dịch vụ xổ số
Đăng ký thành viên VIP trong 25 ngày
Soạn tin: HVIP gửi 6666
Kqxs trực tiếp từng giải
Soạn tin: KQTT MãTỉnh gửi 6566
Nhận kết quả xổ số 30 ngày tiếp theo
Soạn tin: KX MãTỉnh gửi 6766 (Mạng Viettel là 10 ngày)
Kqxs chỉ có 2 số cuối (Kq Lôtô)
Soạn tin: LT MãTỉnh gửi 6166
Nhận kết quả xổ số nhanh nhất (xem bảng mã tỉnh)
Soạn tin: KX MãTỉnh gửi 6166
Nhận kqxs theo ngày (xem bảng mã tỉnh)
VD: KXMB 15 05 gửi 6166 --> Nhận kqxs Miền Bắc ngày 15/05
Soạn tin: KX MãTỉnh Ngày gửi 6166
 

KQXS HÔM QUA (Thứ Hai 21/05/2018)

 

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC THEO NGÀY

<<    >>  
T2T3T4T5T6T7CN
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
 


 
Copyright (C) kqxs.mobi 2014
loading
Đang tải dữ liệu...