XEM THÊM MIỀN BẮC MIỀN NAM MIỀN TRUNG

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ ĐÀ NẴNG

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ CÁC TỈNH/ TP MỞ THƯỞNG HÔM NAY

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XỔ SỐ ĐÀ NẴNG


  Ngày
\
Cặp số
10
-
4
13
-
4
17
-
4
20
-
4
24
-
4
27
-
4
1
-
5
4
-
5
8
-
5
11
-
5
15
-
5
18
-
5
22
-
5
25
-
5
29
-
5
1
-
6
5
-
6
8
-
6
12
-
6
15
-
6
19
-
6
22
-
6
26
-
6
29
-
6
3
-
7
6
-
7
10
-
7
13
-
7
17
-
7
20
-
7
24
-
7
Tổng
00                   1     1   2   1     1     1           1     8
01 1     1   1                   1   1                           5
02                   1 1                 1         1             4
03                               1             1                 2
04             2     1                   1 1                 1 1 7
05               1   1         1         1   1 1                 6
06 1   1                                                         2
07           1 1   1     2               1                 1     7
08     1   1     1       1         1     1       2             1 9
09   2     2         1         1                             1 1 8
10   1                                 1                         2
11 1             1                                             1 3
12                                   1       1 1     1           4
13     1       1         1                   1         2     1   7
14                       1   1 1 1                 1       1   1 7
15   2     1               1           1 1     1     1           8
16                   1     1                         2           4
17     1 1 1 1                                 1         1       6
18                     1                     1   1               3
19                   1             1       1       1       1   1 6
20       3     1   1   1   1 1                                 1 9
21                 1                                             1
22 1                   1       2 1     1   1   1       1       1 10
23 1   1 1                   1               1 1           1   1 8
24     2                           1     1       1               5
25                         1                   1                 2
26                     1     1                                   2
27           1         1   1   1   2                         2   8
28 2             1               1           1                   5
29         1           1 1         1 1               1   1   1   8
30 1       1         2                     1 1         1   1   1 9
31               1 1 1 1           1                 1           6
32   1     1       1                 1 1         1             1 7
33   1       1   2                     1     1                   6
34     1           1 1                       1     1             5
35 1       1     1                 1       1     1               6
36                     1       1         1                       3
37           1                   1             1     1           4
38     1                     1                           3 1     6
39           1   1       1                 1       1             5
40 1 1   1     1   1 1       1   1                 1             9
41         1               1                   2     1 1   1     7
42                 1                     2 1                 1   5
43               1               1                     1     1   4
44   1                       1       1   1           1           5
45     1         1         1     1                               4
46                       1                               1       2
47                       1   1     2   1                         5
48           1 1                       1                         3
49 1         1                   1         1                     4
50                               1     1     1 1       2         6
51 1     1         1                   1         1 1   1   2   1 10
52 1                   2       2     2         1         1 1 1   11
53             1       1 1                                       3
54       1 1           1                     1   1           1   6
55               1   1   1       1   1     1           1         7
56     1 1     1                                         1       4
57             1       1 1       1   1             1             6
58   1                   1           1     2   1   2       1     9
59   1   1   1               1     1   1             1 1         8
60                       1           1       1     1     1   1   6
61       1           1     1             1           1 1   1     7
62           1     1 1     1 1                                   5
63     1                           1 1                   1       4
64     1 1                                         2 1       1 1 7
65 1                             1 1   1         1   1           6
66     1               1       2       1 1       1   1   3 1 1   13
67   1       1 1       1     1       1 1                       1 8
68       1             1     1                   1       1       5
69                 1                             1         1 1   4
70           1             1   3                             1   6
71               1 1       1       1   1   1         1       2   9
72 2                       1       1       1   1                 6
73                 1       1                 1                   3
74                             1 1                 1       1     4
75                       1 1                       1             3
76       1                           1 1                         3
77           1                                   1 1             3
78   1     1         2       1   1   1 1   1         1           10
79     1 1 2 1                   1           1         1 1       9
80       1                                 1                     2
81             1             2         1         2   1           7
82               1               1 1           1       1 1       6
83             1 1         1             1                       4
84 1 1           1   1                           1               5
85     1   1       1                   1   1 1                 1 7
86   1                 1                 1       1             1 5
87             1 1                         1     1     2         6
88             1         1   1                       1           4
89                                                               0
90                       1 1               1       1             4
91 1 1   1   1 1 1                           2         1 1     1 11
92                                   1       1                   2
93         1 1     1       1             1                       5
94         1                   1         1     1   1       1     6
95   2 1       1                     1                       1   6
96           1     1         1                                   3
97     1   1             1           1                         1 5
98                 1         1                                   2
99             1   1               1                   1 1 1     6
 

XEM THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XỔ SỐ DNG


Thống kê tần suất lôtô kết quả xổ số Đà Nẵng được cập nhật lại sau khi có kết quả xổ số Đà Nẵng mới nhất được đưa lên. Click vào menu bên trái để xem thêm các loại thống kê khác.
Từ khóa tìm kiếm trang này:
Thống kê tần suất lôtô xổ số Đà Nẵng, TK tần xuất lôtô kqxs Đà Nẵng, thống kê tần suất lôtô kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay, thống kê tần suất lôtô lô tô xổ số Đà Nẵng, tần suất lôtô xsDNG. Tần suất lôtô DNG, thống kê tần suất lôttô miễn phí Đà Nẵng, thống kê tần suất lôtô từ 00 đến 99 Đà Nẵng, tần suất lôtô xổ số Đà Nẵng 100 ngày, thống kê tần suất lôtô xổ số Đà Nẵng theo ngày tháng. Thống kê tần suất lôtô xổ số kiến thiết Đà Nẵng, tần suất lôtô XSKT DNG
Thong ke tan suat loto Da Nang, xem tan suat lo to xsDNG, tk tan xuat loto kqxs Da Nang, xem tk tan suat loto xs DNG, bang xem thong ke tan suat lotto ket qua xo so Da Nang.


 
Copyright (C) kqxs.mobi 2014
loading
Đang tải dữ liệu...