XEM THÊM MIỀN BẮC MIỀN NAM MIỀN TRUNG

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ NINH THUẬN

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ CÁC TỈNH/ TP MỞ THƯỞNG HÔM NAY

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XỔ SỐ NINH THUẬN


  Ngày
\
Cặp số
22
-
12
29
-
12
5
-
1
12
-
1
19
-
1
26
-
1
2
-
2
9
-
2
16
-
2
23
-
2
1
-
3
8
-
3
15
-
3
22
-
3
29
-
3
5
-
4
12
-
4
19
-
4
26
-
4
3
-
5
10
-
5
17
-
5
24
-
5
31
-
5
7
-
6
14
-
6
21
-
6
28
-
6
5
-
7
12
-
7
19
-
7
Tổng
00                                   1   1       2               4
01                             1                     1   1       3
02         1                                   1                 2
03 1                                         2               1   4
04       1     1   1                 1       1         2   1   1 9
05   1             1                                         1   3
06       1         2                       2                     5
07                                     1             2 1   1     5
08 1               1 1                       1   1 1             6
09           1             2 1             1                     5
10                       1         1           1 2     1 1 1     8
11       1       1   1 1           1 1   1               1 2     10
12                 1 1                       1 2     1           6
13                             1               1 1               3
14 1 1                         1 1                               4
15 1     1       1   2   1 1       1     1       1   1           11
16 1       2             1       2       1       2               9
17                     1     1           1 1 1     2             7
18 1         1               1     1   2 1   1                   8
19             1               1                                 2
20   1     1                 1     1   1                         5
21     1     1                                 1                 3
22                     1       1       1           1             4
23                                                           1   1
24   1             1   1         1                               4
25     1     1 1 1           1             1     1   1   1   1   10
26     1         1           1 1         1         1   1         7
27                         2   1   1         2         1   1     8
28     1       1           1         1                 1     1   6
29 1                   1   2     1               1               6
30     1                             1                           2
31               1 2   1         1     1       1           1     8
32 2     1   1                           1     1   1       1     8
33                 1                 1                           2
34         1   1 1             1           1               1     6
35       1     1   1                   1               2 1       7
36                   1             1                 1   1       4
37   1   1   1 1       1             2       1     2             10
38                   1             1   1     1                   4
39     1 1                           1 1       1 1             1 7
40         1 1   1                     1                       1 5
41                         1             1 1   1                 4
42                   1                         1                 2
43         1 1     1                     1           1   1   1 1 8
44                           1     1       1 1       2     1     7
45 1             1                                         1   1 4
46   1 1                     1     1 1                   1       6
47 1     1                     1                   1     1       5
48             1     1       1   1             1                 5
49 1 1     1         1         1                     1     1     7
50     1             1 1       1                             1   5
51           1 1 1     1                           1             5
52     1           1     1               1                       4
53       1 1           1 1               1                     1 6
54                         1               1           1     1 1 5
55                                 1                             1
56                   1     1         1 1 1 1 1         1         8
57   2 1                   1     1 1     1                       7
58                       1         2 1             1             5
59               2       1       1         2             1       7
60                                 1                             1
61   1 1 2 1   1   1                                 1         1 9
62   1       1               3   1 1                             7
63                                 1                   2         3
64     1     1     1   1   1           1         1 1 1           9
65 1             2                 1               1 1         1 7
66   1     2 1           1             1         1       1       8
67             1                       1     1           2       5
68 1         1               1             1         1           5
69           1 1         1 1         2                         1 7
70                   1   1     1 1                 1             5
71       1                                                 1     2
72 1   1               1   1                 1 2   1     1       9
73                               1                           1   2
74                               1               1     1   1   1 5
75     1   1   1             1                                 1 5
76         1   1 1 1       1             2 1       1             9
77           1           1                                   1   3
78                         1     1                               2
79             1                                               1 2
80         1                   1           1       1 1 1         6
81                     1       1     1         1         1       5
82   1 1         1     1 1                     1                 6
83 1       1   1 1   1                   1 1                     7
84   1   1       1     1 1     1                           1 1   8
85                                             1             2 1 4
86             1 1   1   1 1   1           2               1 1   10
87       1               1   1       1 1                 1       6
88           1                                                 2 3
89           1     1   2 1       2           1         1         9
90   1 1       1         2   1         1                     1 2 10
91                               1                               1
92                 1 1                               1       1   4
93                                           1 1   1             3
94     1 1           1       2 1       1                     1   8
95 1 3       1                               1       1 1   1 1   10
96                   1               1                     1     3
97 1     1                                                       2
98         2           1       1     1           1     1 1       8
99     1 1                       1     1 1       2       1       8
 

XEM THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XỔ SỐ NT


Thống kê tần suất lôtô kết quả xổ số Ninh Thuận được cập nhật lại sau khi có kết quả xổ số Ninh Thuận mới nhất được đưa lên. Click vào menu bên trái để xem thêm các loại thống kê khác.
Từ khóa tìm kiếm trang này:
Thống kê tần suất lôtô xổ số Ninh Thuận, TK tần xuất lôtô kqxs Ninh Thuận, thống kê tần suất lôtô kết quả xổ số Ninh Thuận hôm nay, thống kê tần suất lôtô lô tô xổ số Ninh Thuận, tần suất lôtô xsNT. Tần suất lôtô NT, thống kê tần suất lôttô miễn phí Ninh Thuận, thống kê tần suất lôtô từ 00 đến 99 Ninh Thuận, tần suất lôtô xổ số Ninh Thuận 100 ngày, thống kê tần suất lôtô xổ số Ninh Thuận theo ngày tháng. Thống kê tần suất lôtô xổ số kiến thiết Ninh Thuận, tần suất lôtô XSKT NT
Thong ke tan suat loto Ninh Thuan, xem tan suat lo to xsNT, tk tan xuat loto kqxs Ninh Thuan, xem tk tan suat loto xs NT, bang xem thong ke tan suat lotto ket qua xo so Ninh Thuan.


 
Copyright (C) kqxs.mobi 2014
loading
Đang tải dữ liệu...