XEM THÊM MIỀN BẮC MIỀN NAM MIỀN TRUNG

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ SÓC TRĂNG

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ CÁC TỈNH/ TP MỞ THƯỞNG HÔM NAY

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XỔ SỐ SÓC TRĂNG


  Ngày
\
Cặp số
27
-
12
3
-
1
10
-
1
17
-
1
24
-
1
31
-
1
7
-
2
14
-
2
21
-
2
28
-
2
6
-
3
13
-
3
20
-
3
27
-
3
3
-
4
10
-
4
17
-
4
24
-
4
1
-
5
8
-
5
15
-
5
22
-
5
29
-
5
5
-
6
12
-
6
19
-
6
26
-
6
3
-
7
10
-
7
17
-
7
24
-
7
Tổng
00 1                     1                   1                   3
01     1     1                         1     1     1     1       6
02 1       1   1                       1       4                 8
03   1       1               1 1       1       1                 6
04     2 1 1           1 1           1   1                   1   9
05     1 1                       1 1 1         1     1       1 1 9
06                     1             1         1 1 1             5
07                   1           1   1               1         1 5
08 1                 1   1       1       1   1                   6
09                         1         1                           2
10   1         1                   1       1           2   1     7
11           1   3           1               1           1       7
12   1       1         2                 1                   2 1 8
13               1 1         1 1             1                   5
14           1           1         1                 1 1   2   1 8
15       1                         1                         1   3
16 1               1 1     1   1 1                           1   7
17   2     2       2                           1                 7
18 1 1           1                                               3
19       1 1           1   1     1     1     1 1 1         1     10
20 1           1   2                                             4
21                           1     1         1               1   4
22           1       1     1                         1 1   1     6
23     1                                   1               1 1   4
24 1             1   1                                           3
25             1   1         1 1       1                         5
26               1                         1           1         3
27                                                   1           1
28 1               1   1 1           1             2       1     8
29                                           1                   1
30 1   1       1       1                                         4
31     1           1 1                 1                     1   5
32   1         1                 1 1                 1   1       6
33                         2 1             1             1     1 6
34 1                 1                       1                   3
35 1 1   1           1       1               1                   6
36                       1 1   2               1       1         6
37 1     1       1         1 2   1         1   1         2       11
38             1                   1                     1       3
39                         1           1   1 1 1 1 1         1   8
40                 1 1       2         1         1         1     7
41     1   1     1     1           1       2     1 1 1     1     11
42       1           1                           1               3
43   1                   1       2 1           1           1 1   8
44   1                       1                   2       1       5
45       1                                         2             3
46                     1   1             1                       3
47           1             1       2           1   1             6
48         1       1             1                               3
49           1       1                     1           1       1 5
50                             2                       1 1     2 6
51                                                     1       1 2
52         1     1           1 1 1                               5
53 1                 1 1                   1 1 1 1               7
54 1                                               1   1     1   4
55       1                                                     1 2
56 1           1                 1     1                         4
57           1           1                 1                     3
58       1         1                                     1       3
59                     1                         1       1 1     4
60         1               1                           1 1   1   5
61     1         2 1     1   1     1 1 1                     1 1 11
62             1                                                 1
63   1       1                             1     1       1     1 6
64                                 1       1                     2
65   1               1                                           2
66       1     1     1   1     1   1                   1         7
67         1           1 1               1   1       1   1       7
68     1       2 1         1   1     1                           7
69     1         1     1                           1             4
70   1             1 1         1           1         1         1 7
71                     1 1           1 1 1             1       1 7
72 1     1   1           1                 1       1   1         7
73           1                                   1             1 3
74                     1 1 1       1             1               5
75         1                     1   1   1   1     1 1           7
76           2     1                   2 1                       6
77     1   1     1             1         1           2     1 2 1 11
78   1               1 1         1                               4
79   1     1 1   1     1   1         1               1   1       9
80         1             1                               1       3
81       1         1       1   1         2   1                   7
82 1                         1           1             1 1 1     6
83                           1       1                           2
84         1     1                       1 1             1 1     6
85 1           1                     1   1     1 1               6
86     1                   1                         1           3
87     1   1                         1                     2     5
88                 1     1       1 1 1                 1     1   7
89     1               1       1 1 1 2 1           1 1 1         11
90           2 1 1             1       2             1         1 9
91     1 1 1   1                         1   1   1   1           8
92         1   1     1               1           1   1           6
93     1           1             1 1   1 1             1         7
94     1 1     1         1                     1               1 6
95   2               1                   1 2                 1   7
96       1   1 1                                 2 1             6
97                       1 1 1 1       1           1             6
98                           1 1             1             2     5
99   1   2                       1       1   1 1   2             9
 

XEM THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XỔ SỐ ST


Thống kê tần suất lôtô kết quả xổ số Sóc Trăng được cập nhật lại sau khi có kết quả xổ số Sóc Trăng mới nhất được đưa lên. Click vào menu bên trái để xem thêm các loại thống kê khác.
Từ khóa tìm kiếm trang này:
Thống kê tần suất lôtô xổ số Sóc Trăng, TK tần xuất lôtô kqxs Sóc Trăng, thống kê tần suất lôtô kết quả xổ số Sóc Trăng hôm nay, thống kê tần suất lôtô lô tô xổ số Sóc Trăng, tần suất lôtô xsST. Tần suất lôtô ST, thống kê tần suất lôttô miễn phí Sóc Trăng, thống kê tần suất lôtô từ 00 đến 99 Sóc Trăng, tần suất lôtô xổ số Sóc Trăng 100 ngày, thống kê tần suất lôtô xổ số Sóc Trăng theo ngày tháng. Thống kê tần suất lôtô xổ số kiến thiết Sóc Trăng, tần suất lôtô XSKT ST
Thong ke tan suat loto Soc Trang, xem tan suat lo to xsST, tk tan xuat loto kqxs Soc Trang, xem tk tan suat loto xs ST, bang xem thong ke tan suat lotto ket qua xo so Soc Trang.


 
Copyright (C) kqxs.mobi 2014
loading
Đang tải dữ liệu...