XEM THÊM MIỀN BẮC MIỀN NAM MIỀN TRUNG

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ ĐĂK NÔNG

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ CÁC TỈNH/ TP MỞ THƯỞNG HÔM NAY

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XỔ SỐ ĐĂK NÔNG


  Ngày
\
Cặp số
18
-
11
25
-
11
2
-
12
9
-
12
16
-
12
23
-
12
30
-
12
6
-
1
13
-
1
20
-
1
27
-
1
3
-
2
10
-
2
17
-
2
24
-
2
2
-
3
9
-
3
16
-
3
23
-
3
30
-
3
6
-
4
13
-
4
20
-
4
27
-
4
4
-
5
11
-
5
18
-
5
25
-
5
1
-
6
8
-
6
15
-
6
Tổng
00               1                         1 1         1         4
01           1                         1                         2
02 1                       1         1 2             1 1 1   1   9
03                 1 1                                           2
04       1                       2     1         1               5
05         1     1                       2 1     1           1   7
06   1             1 1       1   1     1     1           1       8
07   1   1     1           1                         1       1   6
08             1           1       1       2                 1   6
09       1           1           1           2                   5
10   1   1             1                       1                 4
11                               1                               1
12       1     1   1         1           1                       5
13         1           1   1 1         1                   1   1 7
14         1 1       1                         1                 4
15 1   1     1           1   1       1               1       1 1 9
16     1           1                                 1     1     4
17     1             1                     1 2 1   2     1       9
18           1           2             1                         4
19                       1     1   1 1   1           1           6
20                               2 1 2                       1   6
21 1     1       1               1 1   1 2         1     1       10
22   1                     1               1             1       4
23   1   1               2   1       1 1       1 1     1       1 11
24 1         1   1                                               3
25         1             1   1             1                 1   5
26                                       1     1 1               3
27               1     1               1                         3
28                     1 1     1   2               1       1     7
29                         3   1   1         1             1     7
30         1       2             1 1                     1       6
31               1     1 1                             1 1       5
32 1   1                             1     1 1               1   6
33         1           1                             1 1 1 1 1   7
34                   1           1                 1   1         4
35           1             1                               1     3
36             1                                     1           2
37   2         1                   1       1                   1 6
38     1                 1 1         1         1     1 1         7
39   1 1                 1       1               1   1           6
40             1     1                         1 1       1 1     6
41           1 1 1         1 1   1   1       1                   8
42               1           1         1   1               1   1 6
43 1           1                             1               1   4
44                                 1             1 1           1 4
45 1                               2                     1   1   5
46   1             2   1     2 1 1                             1 9
47       1   1 1       1         1     1       1             1   8
48   1               1               1     2 1   1               7
49       1         1     1             1                         4
50   1             1   1                             2         1 6
51   2       1     2         1                 1                 7
52 1   1                             2   1     1       1   2     9
53                   1                               1           2
54         1   1       1     2                 1             1   7
55                                               1 2             3
56     1     1 1   1 1                   1       1             1 8
57   1                         3         1   1           1 1     8
58     1                   1   1 1         1                     5
59     1 1                   1           1                 1     5
60       1         1           1   1                 1     1     6
61 1       1         1                                   1       4
62         1 2       1 1     1                           1       7
63   1                 1       1                                 3
64 1     1 1       1 1 2               2         1 1             11
65                                                     1     1   2
66         1                           1           1   1         4
67           1     1                     1     1     1   1   1   7
68     1   1     1   1 1       1                       1   1     8
69                         1   1             1             2     5
70     2 1       1 1       1       1 1       1                   9
71 1                                                             1
72                                       1         1   1   1   1 5
73             1                                       1       1 3
74     1     1       1                   2     1                 6
75         1   1           1         1               1   1     1 7
76           1   2             1   1     1   1 1               2 10
77             1                                                 1
78   1     2               1       1             1           1   7
79       1 1               1           1                         4
80 1           1                 1                 1   1 1   1   7
81       1       1     1     2 1                   2             8
82           1             1           1   1 1 1 1               7
83       1 1             2                                       4
84                   1   1         1 2               1   1       7
85                     1 1                                     1 3
86                 1                     1       1       1       4
87                             1                   1 1           3
88 1   1                                   1       2             5
89 1   1   1   1                 1                             1 6
90               2   1 1           1 1             1             7
91                                                               0
92   1       1           1   1                       1 1         6
93   1         1         1               1 1   1               1 7
94 1   1             1                         1                 4
95 1   1                                   1 1         2       1 7
96                                         1 1   1               3
97           1                 2 1               1         1     6
98 1     1       1             1     1                           5
99 1     1     1 2                             1 2     1     1   10
 

XEM THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XỔ SỐ DNO


Thống kê tần suất lôtô kết quả xổ số Đắk Nông được cập nhật lại sau khi có kết quả xổ số Đắk Nông mới nhất được đưa lên. Click vào menu bên trái để xem thêm các loại thống kê khác.
Từ khóa tìm kiếm trang này:
Thống kê tần suất lôtô xổ số Đắk Nông, TK tần xuất lôtô kqxs Đắk Nông, thống kê tần suất lôtô kết quả xổ số Đắk Nông hôm nay, thống kê tần suất lôtô lô tô xổ số Đắk Nông, tần suất lôtô xsDNO. Tần suất lôtô DNO, thống kê tần suất lôttô miễn phí Đắk Nông, thống kê tần suất lôtô từ 00 đến 99 Đắk Nông, tần suất lôtô xổ số Đắk Nông 100 ngày, thống kê tần suất lôtô xổ số Đắk Nông theo ngày tháng. Thống kê tần suất lôtô xổ số kiến thiết Đắk Nông, tần suất lôtô XSKT DNO
Thong ke tan suat loto Dak Nong, xem tan suat lo to xsDNO, tk tan xuat loto kqxs Dak Nong, xem tk tan suat loto xs DNO, bang xem thong ke tan suat lotto ket qua xo so Dak Nong.


 
Copyright (C) kqxs.mobi 2014
loading
Đang tải dữ liệu...