XỔ SỐ MIỀN BẮC XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ TRỰC TIẾP

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC (XSMB)- KQXS THỦ ĐÔ (XSTD)KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 22/06 (Thứ Ba)

XSMB- XSTD >> Kết quả xổ số Quảng Ninh ĐẦU ĐUÔI
Giải ĐB 34Ƽ0Ƽ 0 1, 2, Ƽ, 9
G. nhất

411Ƽ8

1 7, 8, 8
Giải nhì

4бб8б 84б80

2 0
Giải ba

бƼ7Ƽ2 98202 01898
72132 77218 11б99

3 0, 2
4 2, Ƽ, б, 7
Giải tư

4б01 779б 2920 3030

Ƽ 2, 8, 8
Giải năm

бƼ4Ƽ 0718 3173
7947 7279 4242

б 0, 8
7 3, 9
Giải sáu

Ƽ4б 309 89б

8 0, б
Giải bảy

17 б8 Ƽ8 б0

9 б, б, 8, 9

TK cặp số đẹp nhất XS Miền Bắc: PHAT MB gửi
Nhận Kqxs Miền Bắc 30 lần tiếp theo, soạn: KXMB gửi

 

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 21/06 (Thứ Hai)

XSMB- XSTD >> Kết quả xổ số Hà Nội ĐẦU ĐUÔI
Giải ĐB б0141 0 0, 2, 4
G. nhất

1312Ƽ

1 0, 1, 7
Giải nhì

97Ƽ2б 07411

2 0, Ƽ, Ƽ, б
Giải ba

02348 1б4б9 7Ƽ483
27117 72331 1Ƽ000

3 0, 1, 2, Ƽ
4 1, 8
Giải tư

18Ƽ8 0980 Ƽ83Ƽ 07б3

Ƽ 8, 9
Giải năm

90Ƽ9 7098 Ƽ702
Ƽ42Ƽ бƼ04 2830

б 3, 9
7 2, 3
Giải sáu

381 910 232

8 0, 1, 3, 9
Giải bảy

20 73 72 89

9 8

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 20/06 (Chủ Nhật)

XSMB- XSTD >> Kết quả xổ số Thái Bình ĐẦU ĐUÔI
Giải ĐB б4799 0 1, 3, 4, Ƽ
G. nhất

1Ƽб7Ƽ

1 4, Ƽ, 8
Giải nhì

ƼƼ723 07182

2 3, б
Giải ba

91118 3Ƽ403 Ƽ3278
б0001 73280 7947Ƽ

3 1, 3, Ƽ
4 3, 8
Giải tư

Ƽ243 9б0Ƽ б91Ƽ б43Ƽ

Ƽ
Giải năm

9233 3904 бб8Ƽ
47б0 3390 1914

б 0, 7, 8
7 0, Ƽ, Ƽ, 8
Giải sáu

Ƽ70 187 831

8 0, 2, Ƽ, 7
Giải bảy

48 б8 б7 2б

9 0, 9

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 19/06 (Thứ Bảy)

XSMB- XSTD >> Kết quả xổ số Nam Định ĐẦU ĐUÔI
Giải ĐB 03472 0
G. nhất

93911

1 0, 1, 1, 2, 2, б, 8
Giải nhì

041Ƽ0 7Ƽ9б4

2 0, 0, 2, Ƽ
Giải ba

04712 б4149 39б92
94720 Ƽ2370 7б447

3 7
4 7, 9, 9
Giải tư

3111 947б 342Ƽ 4483

Ƽ 0, б
Giải năm

2937 7149 бб22
839Ƽ 741б 8018

б 4, Ƽ
7 0, 2, б
Giải sáu

1Ƽб 880 910

8 0, 1, 3
Giải bảy

12 81 20 бƼ

9 2, Ƽ

XSMB NGÀY 18/06 (Thứ Sáu)

XSMB- XSTD >> Kết quả xổ số Hải Phòng ĐẦU ĐUÔI
Giải ĐB 147б1 0 3, б, 8, 8
G. nhất

988Ƽ2

1 3, 9
Giải nhì

24130 4930б

2 1, 9
Giải ba

407б3 б3729 04079
7Ƽ280 б83бƼ 74Ƽ19

3 0, 2, 7, 8
4 7
Giải tư

81б7 77Ƽ4 3837 2б21

Ƽ 2, 2, 4, Ƽ
Giải năm

2432 б094 8908
4403 00Ƽ2 ƼƼ13

б 1, 3, 3, Ƽ, 7
7 9
Giải sáu

247 287 ƼƼƼ

8 0, 7
Giải bảy

08 б3 91 38

9 1, 4

XSMB NGÀY 17/06 (Thứ Năm)

XSMB- XSTD >> Kết quả xổ số Hà Nội ĐẦU ĐUÔI
Giải ĐB 443б7 0 2, 3, 7, 7
G. nhất

02103

1 0, 0, 4, 4, 7, 7
Giải nhì

8Ƽ2б2 24192

2 1, 3, б
Giải ba

Ƽ3117 Ƽ7Ƽб3 7772б
Ƽ2421 47297 424бб

3 Ƽ, 9
4 1, 3, Ƽ
Giải tư

б74Ƽ 8181 2717 7б07

Ƽ 4
Giải năm

7б14 Ƽ002 1041
3б10 б2б8 Ƽ907

б 2, 3, б, 7, 8
7
Giải sáu

443 3Ƽ4 210

8 1
Giải bảy

39 14 3Ƽ 23

9 2, 7

XSMB NGÀY 16/06 (Thứ Tư)

XSMB- XSTD >> Kết quả xổ số Bắc Ninh ĐẦU ĐUÔI
Giải ĐB 34б22 0 3, 4
G. nhất

94Ƽ8б

1 0, 1, 2, Ƽ
Giải nhì

7Ƽ41Ƽ 00398

2 2, 2, 2, 2
Giải ba

02б9Ƽ 81Ƽ84 39790
б39ƼƼ 93847 80022

3 3
4 1, 7, 9, 9
Giải tư

7922 4б88 Ƽ099 27Ƽб

Ƽ Ƽ, б
Giải năm

Ƽ391 2710 3411
3б49 9Ƽ22 9171

б
7 1
Giải sáu

312 Ƽ41 104

8 4, б, 8
Giải bảy

03 33 49 99

9 0, 1, Ƽ, 8, 9, 9

XSMB NGÀY 15/06 (Thứ Ba)

XSMB- XSTD >> Kết quả xổ số Quảng Ninh ĐẦU ĐUÔI
Giải ĐB 27483 0 1, 3
G. nhất

8б299

1 б
Giải nhì

97б73 2323б

2 2, 3, Ƽ, 7
Giải ba

82333 02Ƽ2Ƽ 9011б
1378Ƽ 41093 24497

3 1, 3, б, 7, 9
4 3, 9
Giải tư

8849 8323 8877 2901

Ƽ 0, 9
Giải năm

2843 б831 01бƼ
07Ƽ0 27б8 18Ƽ9

б Ƽ, 7, 8
7 3, 7, 8
Giải sáu

737 2б7 003

8 3, Ƽ
Giải bảy

78 22 39 27

9 3, 7, 9

XEM KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC (KQXSMB- SXMB)

Một số thông tin về xổ số Miền Bắc: Lịch mở thưởng XSMB:
Thứ 2: Xổ số kiến thiết Hà Nội
Thứ 3: Xổ số kiến thiết Quảng Ninh
Thứ 4: Xổ số kiến thiết Bắc Ninh
Thứ 5: Xổ số kiến thiết Hà Nội
Thứ 6: Xổ số kiến thiết Hải Phòng
Thứ 7: Xổ số kiến thiết Nam Định
CN: Xổ số kiến thiết Thái Bình
- Địa điểm quay thưởng xổ số: Cung văn hóa Thể thao Thanh niên Hà Nội- Số 1 Tăng Bạt Hổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Thời gian quay thưởng XSKT: Từ 18h15 đến 18h30 hàng ngày. Trừ 4 ngày nghỉ tết âm lịch theo quy định (30 đến hết mùng 3 Tết Nguyên Đán).
Cơ cấu giải thưởng xổ số Miền Bắc
Với Loại vé 10000đ:
Có 81.150 giải thưởng (tương ứng 8 giải- 27 lần quay):
Tên giải thưởng Giá trị giải (VNĐ) Số lượng Tổng giá trị Trị giá so với giá vé mua/ 1 giải
Giải Đặc biệt 200.000.000 15 3.000.000.000 20.000 lần
Giải nhất 20.000.000 15 300.000.000 2.000 lần
Giải nhì 5.000.000 30 150.000.000 500 lần
Giải ba 2.000.000 90 180.000.000 200 lần
Giải tư 400.000 600 240.000.000 40 lần
Giải năm 200.000 900 180.000.000 20 lần
Giải sáu 100.000 4500 450.000.000 10 lần
Giải bảy 40.000 60000 2.400.000.000 4 lần
Chú ý: Vé trùng nhiều giải được lĩnh đủ giá trị các giải.
Các bước quay xổ số kiến thiết
  • Kiểm tra bóng trong các lồng cầu đã OK hay chưa theo thứ tự từ số 0 đến số 9
  • Bắt đầu uay số theo thứ tự từ giải nhất đến giải bảy, giải DB quay sau cùng. Quay lại xổ số lần sau nếu trong cùng một loại giải có kết quả trùng
  • Khi lồng cầu dừng lại, nhân viên quay số sẽ lấy bóng ra theo hiệu lệch của người điều khiển quay xổ số MB

Xổ xố Miền Bắc (còn gọi là xổ số truyền thống, xổ số thủ đô hay xổ số Hà Nội) mở thưởng vào khoảng 18h15' hàng ngày tại số 1 Tăng Bạt Hổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Ngoài xổ số truyền thống, xổ số Điện toán 123, xổ số thần tài 4 cũng được quay số mở thưởng cùng thời gian. Riêng xổ số điện toán 6x36 chỉ mở thưởng vào tối thứ 4 và tối thứ Bảy hàng tuần.

Tại kqxs.mobi bạn có thể xem kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc mới nhất hoặc theo ngày, đồng thời có thể xem các thống kê hữu ích và dự đoán- soi cầu miễn phí.

Các từ khóa liên quan:

Xổ số Miền Bắc, kết quả xổ số Miền Bắc, kết quả sổ xố Miền Bắc, sổ xố Miền Bắc, xổ số Miền Bắc hôm nay, kqxs Miền Bắc. XS Miền Bắc, xổ số kiến thiết Miền Bắc, xổ xố Miền Bắc, xem kết quả xổ số Miền Bắc

Xo so Mien Bac, ket qua xo so Mien Bac, ket qua so xo Mien Bac, so xo Mien Bac, xo so Mien Bac hom nay, kqxs Mien Bac. XS Mien Bac, xo so kien thiet Mien Bac, xo xo Mien Bac, xem ket qua xo so Mien Bac

Xổ số Thủ Đô, xo so Thu Do, so xo Thu Do, so so Thu Do, xo xo Thu Do truc tiep, xosothodo, truc tiep xo so Thu Do, xsTD truc tiep, XSTD, SXTD

XSMB, sxmb, XSTD, sxtd, XSHN, xo so Ha Noi, xo so Ha Noi hom nay, xs ha noi, kqxsmb, kqxs mb, xs mb, ket qua xsmb, kqsxmb, xo so mb, ket qua xo so mb, kq xsmb, xsmb.vn, ket qua sxmb, soxomb, so xo mb, xsktmb.

TIỆN ÍCH XỔ SỐ

 
 

DÀNH CHO THÀNH VIÊN VIP

Đăng ký VIP để nhận các ưu đãi đặc biệt từ KQXS

 

DỊCH VỤ SMS XỔ SỐ

Dịch vụ xổ số
Đăng ký thành viên VIP trong 25 ngày
Soạn tin: HVIP gửi
Kqxs trực tiếp từng giải
Soạn tin: KQTT MãTỉnh gửi
Nhận kết quả xổ số 30 ngày tiếp theo
Soạn tin: KX MãTỉnh gửi (Mạng Viettel là 10 ngày)
Kqxs chỉ có 2 số cuối (Kq Lôtô)
Soạn tin: LT MãTỉnh gửi
Nhận kết quả xổ số nhanh nhất (xem bảng mã tỉnh)
Soạn tin: KX MãTỉnh gửi
Nhận kqxs theo ngày (xem bảng mã tỉnh)
VD: KXMB 15 06 gửi --> Nhận kqxs Miền Bắc ngày 15/06
Soạn tin: KX MãTỉnh Ngày gửi
 

KQXS HÔM QUA (Thứ Ba 22/06/2021)

 

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC THEO NGÀY

<<    >>  
T2T3T4T5T6T7CN
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
 


 
Copyright (C) kqxs.mobi 2014
loading
Đang tải dữ liệu...